Ühendriikide valitsus on ülemineku nimel igatahes kõvasti vaeva näinud. 1975. aastal võeti isegi vastu meetermõõdustikule ülemineku seaduseelnõu (ingl Metric Conversion Act), millega loodeti ameeriklaste mõõtühikute kasutamise traditsiooni muuta.

Ent erinevalt Kanadast, Ühendkuningriigist ja Austraaliast, kus meetermõõdustiku kasutuselevõtt kohustuslikuks tehti, jäid USA-s vastavad jõustamismeetmed kehtestamata.

Kui USA kodanikele anti valida, kas nad soovivad jätkata mõõtmisi neile ammusest ajast tuttaval moel või õppida selgeks täitsa uus süsteem, otsustasid nad esimese valiku kasuks.

Maailmas on ainult kolm riiki, mis ei tunnista rahvusvahelist meetermõõdustikku — Ameerika Ühendriigid, Myanmar ja Libeeria.