Varasemad uuringud on küll näidanud, et tuntud tuimasti ketamiin võib olla tõhus depressiooniravim, kuid värske uurimus võttis täpsema vaatluse alla konkreetselt enesetapumõtted. Positiivseid tulemusi täheldati juba 24 tunni jooksul pärast ketamiini manustamist.

Ehkki esialgu on veel liiga vara kuulutada ketamiin täiuslikuks ja universaalseks suitsidaalsete kalduvuste ravimiks, pakub see ometi paljutõotavat alternatiivi neile, keda olemasolevad raviviisid mitte kuidagi ei aita, leiab New Yorgis tegutseva Columbia ülikooli meditsiinikeskuse uurimisrühm.

„Meie uurimus näitab, et ketamiinil on potentsiaali kiire raviviisina enesetapumõtete pärssimiseks depressiooni põdevatel patsientidel,“ rõhutas uurimuse juhtiv autor psühhiaater Michael Grunebaum.

„Ketamiini depressiooni- ja enesetapuvastaste mõjude täiendav uurimine võib sillutada teed uute antidepressantide väljatöötamisele, mis on senistest kiirema toimega ja võivad aidata patsiente, keda praegu kasutatavad ravimid ei aita.“

Ketamiinil on mitmeid soovimatuid kõrvalnähte

1960. aastatel kiiretoimelise tuimastina välja töötatud ketamiini kasutati sõjaväljal haavata saanud sõdurite arstimise juures. Hiljem on ketamiin tuntust kogunud keelatud meelelahutusliku uimastina, kuna võib tekitada eufooriatunnet ja meelepetteid. Paraku on ketamiinil ka mitmeid soovimatuid kõrvalnähte, mis äärmuslikel juhtudel võivad lõppeda kooma või isegi surmaga.

Viimasel ajal on arstid hakanud uurima, millist mõju võiks ketamiini manustamine väikestes annustes avaldada depressioonile. Näiteks ühes mulluses uurimuses osalenud patsientidest kolmveerand koges ketamiini toimel meeleolu paranemist.

Seekordses, 80 aktiivsete enesetapumõtetega vabatahtlikku patsienti hõlmanud uurimuses võrreldi ketamiini väikese annuse mõju tuntud uinuti ja rahusti midasolaami mõjuga. 24 tundi pärast manustamist osutus ketamiin vastavate mõtete ohjeldamisel märkimisväärselt tõhusamaks.

Ketamiini varasemates uuringutes kinnitust leidnud antidepressiivseid omadusi arvesse võttes leidsid uurijad, et umbes kolmandik ravimi mõjust oli suunatud konkreetselt suitsiidimõtete pärssimisele, mis tähendab, et sellest võib tulevikus antud probleemi ravimisel palju kasu olla.

Mis veelgi parem — ketamiini positiivne mõju enesetapumõtetele avaldus veel ka kuus nädalat pärast esmase annuse manustamist, ehkki patsientidele pakuti samal perioodil täiendavat abi tavapärase psühhiaatrilise ravi näol.

See kõik tähendab, et ketamiinil on depressiooniravi kontekstis tõendatud juba mitu kasulikku omadust — see toimib kiiresti, selle soodne mõju kestab märkimisväärselt kaua ja korrektsel manustamisel on see suhteliselt ohutu.

Riski tuleb maandada õigel hetkel

„Tuvastatud on kriitilise tähtsusega periood, mille vältel enesetapumõtete küüsis vaevlevad depressioonipatsiendid vajavad enese vigastamise ennetamiseks kiiretoimelist leevendust,“ rääkis Grunebaum. „Praegu kasutusel olevad antidepressandid võivad depressiooniga patsientide suitsiidimõtteid küll tõhusalt pärssida, kuid nende mõju avaldumine võib aega võtta nädalaid.
Enesetapuriskiga depressioonipatsiendid vajavad sellist ravi, mis toimib kiiresti ja vähendab suitsiidimõtteid sel ajal, kui risk on kõige suurem. Hetkel pole aga olemas ametlikku ravi, mis depressiooniga patsientide enesetapumõtteid kiiresti leevendaks.“

Kas see tähendab, et arstid võivad nüüd hakata igaühele, keda enesetapumõtted kimbutavad, ketamiini välja kirjutama? Esialgu siiski mitte. Esiteks tuleb hoolikalt ja pikema aja vältel seirata ravimi kõrvalmõjusid. Antud uurimuse raames täheldati katsealustel näiteks vererõhu tõusu ja segadusseisundit.

Teiseks arvatakse, et eraldi manustatuna, ilma täiendava psühhiaatrilise ravita ei kesta ketamiini antidepressiivsed mõjud kauem kui umbes nädala, mistõttu tuleks regulaarse ravi eesmärgil käia seda sageli arsti juures süstimas või kasutada kateetrit, mis on invasiivne ja ebamugav.

Kolmandaks pole ketamiini kasutamist antidepressandina volitanud vastavad ametkonnad, ehkki üks ketamiinipõhine ravim ootab praegu USA-s sealse toidu- ja ravimiameti FDA heakskiitu.
Igal juhul võib ketamiinist palju abi olla sellistele patsientidele, kes olemasolevatest raviviisidest pole abi saanud — kui õpime paremini mõistma, kuidas täpselt see inimese kesknärvisüsteemile mõjub.
Ajavahemikul 1999. aastast 2015. aastani on enesetappude hulk Ühendriikides kasvanud 26,5 protsenti. Tegemist on probleemiga, mis nõuab lahendamist pigem varem kui hiljem.

„Ma ei nimetaks seda just kõige olulisemaks murranguks [depressiooni ja suitsidaalsuse ravi valdkonnas], pigem lihtsalt murranguks,“ rõhutas Grunebaum veebilehe Gizmodo küsimustele vastates. „Ketamiini juures on kõige tähelepanuväärsem asjaolu, et see paistab depressiooni leevendavat teistsuguse mehhanismi kaudu kui praegu kasutusel olevad depressiooniravimid.“

Uurimus ilmus teadusajakirjas American Journal of Psychiatry.