"110 kV liin on Eestis jaotusvõrgu haldusalast reeglina väljas, kuid Euroopa mõistes tavapärane," ütles Elektrilevi ehituse osakonna juht Kristo Külljastinen.

Valdav osa Elektrilevi liinidest on madal- ja keskpingel ehk 0,4-35 kV. Kuid viimastel pole jaotusvõrgu arengu seiskohast perspektiivi ja nende hooldus muutub aasta-aastalt kulukamaks.

Euroopa riikides haldab valdav osa jaotusvõrke muuhulgas 110kV liine. Ka Elektrilevi tulevikuplaanides on seniste 35 kV liinide asemel rajada 110kV liinid.

Kõrgema pingega liinide peaeelis on madalamad tehnilised võrgukaod ja võimalus viia elektrit sama liini abil kaugemale. Miinuseks on kallim ehitushind ja laiem kaitsevöönd. „Meil on mõttekas 110 kV liine rajada üksnes piirkondadesse, kus on vajadus suuremateks võimsusteks,“ ütles Külljastinen.

Ehitatud liini piirkonnas paraneb mahukate investeeringute tõttu elektrivarustus nii Kose kui Kehra elanikele kui ka kohalikele ettevõtetele, kellest suurimad on Klaasimeister AS ning Horizon Tselluloosi ja Paberi AS.

Uus 27 km pikkune Kehra-Kose vaheline õhuliin ehitati senise madalama pingeastmega liini asemele. Selle käigus asendati 81 km ulatuses juhet, paigaldati 10 uut masti, 27 km piksekaitsetrossi ja 3296 uut isolaatortaldrikut. Kogu trassi ulatuses tehti vajalikud raietööd liinikoridori laiendamiseks.

Seoses liini ehitamisega rajati ka Kose piirkonnaalajaamas uus 110 kV jaotla ja põhivõrguettevõte ehitas Kehra piirkonnalajaamas Elektrilevile liitumispunkti.

Kehra-Kose liini ehitas Empower AS, Kose alajaama rekonstrueerimistöid tegi ABB AS.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Investeeringu maht oli 1,1 miljonit eurot.