Esimene inimese loodud seade - NSV Liidu kosmoseaparaat Mars 2 - jõudis punasele planeedile juba aastal 1971. Kokku on sinna tänaseks laskunud üle kümne kosmoseaparaadi (tõsi, mõnede puhul on "laskumine" tinglik, sest mitmed sondid on Marsile lihtsalt otsa põrutanud ja purunenud). Praegugi aktiivselt igapäevatööd tegevaid masinaid on kaks - need on NASA kulgurid Opportunity (jõudis planeedile aastal 2004) ja Curiosity (jõudis pärale 2012).

NASA avalikustas nüüd värskeid detaile ja plaane, mis on seotud järgmise kulguriga nimega Mars 2020. Selle abiga loodetakse teha miskit, mida varasemate seadetega tehtud pole: saata Maale Marsi pinnaseproove.

See ei tähenda, et kulgur pärast puurimis- ja kaevamistöid ise lendu tõuseks ja Maale tagasi tuleks. Hoopis seda, et kulgur võtab proove, kogub need ühtseks komplektiks kokku ja jätab siis sobivasse paika, kust mõni tulevane Marsile lendav missioon need üles korjata ja Maale tagasi tuua saaks. Missugune missioon proovid tagasi toob ja millal see juhtuda võiks, seda ei täpsustatud. Ent selline süsteem tähendab, et kui Mars 2020 ise mingit kunagist elu tuvastada ei suuda, võib juhtuda, et selle jälgi leitakse Maa laboratooriumites, kus teadlastel rohkem erinevaid uurimisvõimalusi on.

Mars 2020 on varustatud seadmetega, mille abil saab otsida vett või jääd üheksa meetri sügavuselt marsipinna alt. Samuti on kulguril ultraviolettlaser, mis suudab "lugeda" süsinikuaatomeid, et välja selgitada, kas neil võib olla seos ammuse süsinikupõhise eluga ning röntgenspektromeeter. Veel on kulguri küljes olev puur suuteline kõvu kivimeid läbistama. Sedasi on plaanis võtta vähemalt 20 kivimiproovi, võimalusel aga 30-40.

Kõigi nende seadmete ja tegevuste eesmärk on otse seotud Mars 2020 põhieesmärgiga, mis on Opportunity omast märksa erinev - kui Opportunity on eeskätt geoloogitööd tegev kulgur, siis Mars 2020 keskendub otsesemalt iidse elu otsinguile.

Kui uued ülesandespetsiifilised seadmed kõrvale jätta, on Mars 2020 paljuski Opportunity lähisugulane, 85% selle massist moodustab riistvara, mis on kasutuses ka Opportunity peal.

Mars 2020 start on planeeritud 2020. aasta suvve ja see peaks Marsile laskuma veeburaris 2021. Praegu on välja valitud kolm potentsiaalset paika, kuhu kulgur laskuda võiks. Kõigis kolmes olid kunagi arvatavasti sellised olud, mis võinuks elu toetada.