Tõsi, otsesesse sõjategevusse need taimed ei sekku, samamoodi ei hiili need tulevikus saboteerimise eesmärgil mingitesse vaenlase salalaboritesse.

Küll aga on neid plaanis kasutada keskkonna monitoorimiseks. Taimed annaksid infot keemiarünnakute ja võib-olla ka elektromagnetiliste impulsside kohta, ütleb kaitsetehnika arendusamet DARPA (ingl k Defense Advanced Research Projects Agency). Programmi nimi on Edasijõudnud Taimetehnoloogiad ehk APT (ingl k Advance Plant Technologies) ja see on praegu alles lapsekingades.

Blake Bextine DARPAst ütles, et taimed on oma kasvukeskkonna suhtes väga täpselt häälestatud ja reageerivad põhilistele stiimulitele nagu valgus ja temperatuur - mõnel puhul ka kokkupuutele kemikaalide, loomade ja patogeenidega - füsioloogiliselt. Moodsad molekulaar- ja modelleerimistehnoloogiad võimaldavad taimedes olevaid tuvastus- ja raporteerimistehnikaid ümber programmeerida paljudele erinevatele stiimulitele kohaseks, mis tähendaks uut luureandmete allikat ja kahandaks ühtlasi tavapäraste sensoritega seotud riske ja maksumusi.

Ühesõnaga, taimne luuraja-keskkonnamonitoorija oleks odavam kui riistvaraline sensor ja seda kasutada oleks ohutum, kui saata olukorda üle vaatama lihast-luust inimene.

Et taimedest luurajad teha, kavatseb DARPA muuta taimede geneetilist materjali nii, et teatud muudatused keskkonnas käivitavad kindlad bioloogilised reaktsioonid. Neid saaks siis taimedest satelliitide või muu kaugjälgimissüsteemiga lugeda. Praegune tehnoloogia on võimeline taimede temperatuuris, koostises ja valguse neeldumises või peegeldumises toimuvaid muutusi üsna kaugelt jälgima ja registreerima.

Muud DARPA spioontaimede kohta suurt avalikustanud pole, kuid öeldakse, et taimed võiksid tunda õhust ära patogeene ja võib-olla isegi leida maamiine.

Geenimuudatused ei tohi aga kahjustada taimede võimalust normaalselt kasvada ja mikroobide, putukate ja teiste taimedega hakkama saada: varasemad katsetused on lõppenud sageli sellega, et taimedest on eluks vajalikud ressursid välja imetud. Ilmselt ei näe me aga taimagente oma tööd tegemas veel niipea, kindlasti mitte paari lähema aasta sees. DARPA on hetkel alles erinevaid pakkumusi ootamas.