Eesti Ajaloomuuseumi teadurid uurisid aastatel 1983-1990 ja 2011-2015 teadaolevalt sealset suurimat muinaskalmistut, mille kogupindala ulatus 2324 m²-ni. Suures leidude hulgas on mõned niisugused, mis ka paljunäinud kaevajatele tõeliselt erilisteks osutusid.

Nende hulka kuulusid ka 11. sajandist pärinevad rikutud mõõgad, mille Mati Mandel koos oma meeskonnaga objektilt leidsid: "Põletusmatuste puhul on tavapärane, et esemed murti katki või painutati kõveraks, igal juhul rikuti. Ilmselt tehti seda surmamise eesmärgil. Et kui peremees surnud, siis peaks ka tema asjad surnud olema," seletab arheoloog mõõkade keerdu väänamise põhjust.

Maidla leiud

Kuid ometi polnud tegemist absoluutse reegliga: "Mõned väikesed esemed on lausa väikesteks tükkideks murtud, samas leidub ka täiesti terveid esemeid, sealhulgas suuri. Mõnikord on mõnedele muidu tervetele odaotstele vaid sälgud serva löödud," teadis Mandel rääkida.

"Ühe mõõga teramik, mis on läinud Eesti margil ka rahvusvahelisse käibesse, on murtud Z-kujuliseks. Rulli keeratud 11. sajandi mõõk on aga ainuke sellelaadne Baltikumis, ehk isegi terves Euroopas. Miks oli vaja niipalju vaeva näha, et ese lausa rulli keerata, jääb mõistatuseks. Samas ei saanud seda ilmselt teha kohapeal kalmel, arvan, et ese tuli selleks sepikotta viia ja hõõguvasse olekusse kuumutada," arvab ta ning lisab, et esemete rikkumine põletusmatuste puhul on siiani paras mõistatus.

Kokku leiti Maidlast 9374 eset, mida on hämmastavalt palju. Nende seas oli ligi 100 tervemat odaotsa ja 30 sarnast odaotsakatket, lisaks veel viskeodaotsi, 5 tervet mõõka ning mitmeid teramiku katkendeid ja käepidemeotsi. Tööriistadest leiti vikateid, suitseid, kirveid, surulukke, võtmeid ja ehteid.

Tänu nendele leidudele saadi olulist teavet Läänemaa matmiskombestiku kohta 5.-6. ja 10.-13. sajandil.

Kõik see sai kirja ka raamatusse, mille koostamise esmapõhjus oli tuua avalikku kasutusse oluline osa Eesti Ajaloomuuseumisse kogutud muinaskultuuri pärandist.

Maidlast leitud mõõgaga margid

"Maidla muinaskalmistu saladused" on saadaval Börsi käigus asuvas Muuseumipoes ja Toompeal Parlamendi poes hinnaga 25 eurot. Raamat on ka raamatupoodides.

Forte koostöörubriik Eesti Ajaloomuusemiga toob Maarjamäe muuseumikompleksi avamiseni vabariigi 100. sünnipäeval teieni põnevad lood ning unikaalsed leiud kogude varasalvest! Kõik lood leiad SIIT!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid