Näiteks kas teadsid, et Google maksab Apple'i miljardeid eurosid, et iOS (Apple'i nutiseadmete opsüsteem) kasutaks vaikimisi otsimootorina nimelt Google'i tehnoloogiat.

Google'ilt saabuvad summad moodustavad tõenäoliselt tähtsa osa sellest, mida Apple nimetab enda teenusteäriks (ingl service business).

Bernsteini analüütik avaldas kohtumaterjalide põhjal aga, et Google maksis Apple'ile nende otsingute eelistamise eest 2014. aastal miljard dollarit. Selle põhjal järeldab analüütik, et käesoleval majandusaastal võib see number küündida kolme miljardini.

Kui palju raha täpselt kahe tehnoloogiahiiu vahel seoses otsimootori pakkumisega liigub, ei taha nad avalikustada. Kuna see summa liigub pea täielikult tulude alla, siis võib Google tuua kuni viis protsenti Apple'i tegevtuludest. Õunalogoga nutiseadmed võivad aga tuua kuni pool Google'i mobiilitotsingute loodavast käibest.

Miks Apple siis oma otsimootorit ei kasuta? Erinevalt Google'ist ei põhine nende ärimudel kasutajate andmete kogumisel, seega on rivaali otsimootori kasutamine ja selle abil teenimine ilmselt tulusam. Kindlasti ei lepiks Apple siin olukorraga, mille tagajärjel nad vähem teeniksid.