Ühendriikide esindajatekoja kosmoseuuringute alamkomitee vastavateemalise istungiga seoses tänavu 4. oktoobril avaldatud USA riigikontrolli büroo (ingl GAO; Government Accountability Office) aruandes nenditakse, et ehkki hetkel on riigil 2020. aastate keskpaigani kavandatud kosmoselendude tarbeks vajalikku plutooniumit-238 piisavalt, seondub tolle isotoobi tootmismahtude suurendamisega hulk tehnilisi probleeme.

„Energiaministeerium teeb edusamme teel värske plutooniumi-238 tootmise suunas,“ märkis riigikontrolli büroo hankehaldusosakonna juhataja Shelby Oakley istungil antud ütluses. „Küll aga seisavad energiaministeeriumi ees väljakutsed seoses vajaliku tööjõu värbamise ja koolitamise, keemilise töötlemise laiendamise ning reaktorite kättesaadavuse tagamisega, mis tuleb lahendada, et ministeeriumipoolne NASA vajaduste rahuldamise suutlikkus ohtu ei satuks.“

Oakley osutusel puudub ministeeriumil pikaajaline plaan koos selgete n-ö verstapostidega, mis tähistaksid konkreetseid arenguid teel lõppeesmärgi poole, milleks on 1,5 kilogrammi plutooniumi-238 tootmine aastaks 2025.

NASA ja USA energiaministeerium asusid 2011. aastal taaskäivitama plutooniumi-238 tootmist, mis katkestati Ühendriikides 1980. aastate lõpul. 2015. aastal toodeti esialgse tootmisprogrammi raames 100 grammi isotoopi. Teine partii isotoopi peaks valmima tänavu hilissügisel.

Plutooniumi isotoopi nr 238 ehk Pu-238 on NASA pikka aega kasutatud oma radioisotoopgeneraatorites (ingl RTG; radioisotope thermoelectric generator), mis teisendavad isotoobi radioaktiivsel lagunemisel tekkivat soojust elektrienergiaks.

Hetkel on NASA-le kättesaadavates USA radioisotoopide tagavarades plutooniumit-238 umbes 35 kg; sellest osa moodustab Venemaalt sisse ostetud plutoonium. Tollest kogusest on hetkel kohe kasutamisvalmis 17 kg, samas kui ülejäänud 18 kg tuleb selleks, et seda oleks võimalik radioisotoopgeneraatorites kasutada, segada värske plutooniumiga.

Hetkel nõuab radioisotoopgeneraatorit vaid üks NASA-s arendamisel olevatest missioonidest: kulgur Mars 2020, millele on kavandatud samasugune radioisotoopgeneraator nagu see, mille tõukel liikleb Marsi pinnal kulgur Curiosity. Küll aga on NASA-l kavas kasutada radioisotoopgeneraatoreid järgmise keskastme planeedilennu-missiooni juures, mille agentuur kavatseb 2025. aastal lansseerimiseks välja valida 2019. aasta keskpaigas.

NASA prognoositud vajadus konkreetse isotoobi järele langes viielt kilogrammilt 1,5 kilogrammile aasta pärast Kuu mehitatud uurimist võimaldavate energiatootmissüsteemide vajalikkust esile tõstnud programmi Constellation peatamist. See võib muutuda, kui NASA mehitatud kosmoseuuringute programm uuesti Kuule keskenduma peaks, nagu Trumpi administratsioon ette näeb — NASA planetoloogiauuringute osakonna juhataja David Schurri osutusel pole NASA praeguste plutooniumi-238 kasutamise prognooside juures nimelt arvesse võetud mehitatud uurimistegevusega kaasnevaid täiendavaid vajadusi.