Algselt oli tegemist üsnagi lihtsa ideega - inimestele, kes kaotasid sõja ning okupatsiooni tõttu oma maad ning kodud, tuleb need tagasi anda. Nii sai see üldjoontes ka seadusesse kirja pandud. Mida aeg edasi, seda keerulisemaks muutus aga seadus ning 1990. aastate keskel tehtud muudatused laiendasid omandamise õigusega inimeste ringi veelgi. Seega läks osa maadest nn lehmalellepoegadele, kel polnud algse ideega enam mingit seost.

Vast tänase päevani pole kedagi, kes suudaks antud reformi selle täielikkuses selgitada ja mõista, kuna selget õigusajaloolist analüüsi pole tehtud. Paljud inimesed, kes nõukogude ajal olid sundüürnikeks, kaotasid kohad, mida nad olid pidanud koduks. Paljud inimesed said küll oma esivanemate kodud tagasi, kuid juba seaduse vastuvõtmisest peale on kahtlustatud ka ebaausaid võtteid, millest antud videoklipp ka räägib.

13. juunil 1991 võeti seadus vastu, aga sajad vaidlused kestavad tänini. Nende hulgas on riigi ja linna vahelised vaidlused, õhus on ka veel leidmata pärijatega maad ning teisigi lahtiseid niidiotsi.

Vaata videost!