Lapsepõlv võis olla ilusaim aeg elus läbi kõikide majandusvapustuste, läbi sõdade ja katastroofide, mis küll ühiskonda läbi aegade saatnud. Lapsepõlv võis olla ilus ka tsaari ajal, võis olla ilus eesti ajal, võis olla ilus ka saksa või nõukogude okupatsiooni ajal, kuigi alati on olnud ka neid, kelle lapsepõlv nii hea ei olnud.

Ja suhtumine õnnelikku lapsepõlve nõukogude ajal on otseses seoses suhtumisega nõukogude võimu tervikuna. Kui keegi arvab, et tema lapsepõlv oli õnnelik, on raske küll väita, et ta lapsepõlv oli õnnelik just nimelt tänu seltsimeestele Kremlis või Lenini puiesteel. Samas, nagu käesoleva loo avapilt tõestab, oli "õnnelik lapsepõlv" ka üks propagandasõja relvadest,

Majanduslikke vapustusi nähti Nõukogude riigis korduvalt, alates näljahädadega, mis kimbutasid riiki algusest peale kuni 1946. aastani välja, kui laste suremus oli kõrge ja veel viimatine näljahäda tõi ka Eestisse nn kotipoiste laine, toitu kerjama. Sõda tappis palju lapsi, on täiesti ilmne, et kuigi õnnelik toonaste põlvkondade lapsepõlv olla ei saanud.

Siis ühiskond stabiliseerus, tuli ka palju neid asju, mis laste elu veelgi muretumaks ja lõbusamaks tegi, järjest rohkem mänguasju toodeti, ka järjest muud ajaviidet lisandus raadio ja televisiooni võidukäiguga, kuid oli üks asi, mis eristas lapsepõlve nõukogude riigis kogu muust maailmast:

  • Oktoobrilapsed, pioneerid, komnoored, kõik need astmed, mida lapsed läbima pidid, oli osa totalitaarse ühiskonna ideoloogilisest kasvatusest, mis pidi kasvatama juurde veendunud ja ülimalt võimukuulekaid kommuniste.

Mõnes mõttes algas see pihta küll juba kaugemas ajaloos, kui kooliharidus hakkas lapsi kasvatama nii nagu riik või kirik seda tahtis. Siis said aga juba diktaatorlikud ja totalitaarsed ühiskonnad aru, kui vajalik on alustada ideoloogilist ajupesu juba maast madalast peale.

Hitlerlikul Saksamaal kujunes võimu kasvulavaks juba 1922. aastal loodud Jugendbund der NSDAP, hilisem Hitlerjugend, mis kasvatas erinevate organisatsioonide kaudu lapsi alates 10 eluaastast veendunud natsionaalsotsialistideks. Kuna Hitleri võim kestis Saksamaal vaid 12 aastat, ei jõutud selle ideoloogilise töötluse tulemusi täiel määral isegi näha, kuid eks oli ka neid, kes pidasid ja peavad siiani just Hitleri aega oma "õnnelikuks lapsepõlveks."

Nõukogude Venemaal oli 1918. aastal loodid Noorte Kommunistlik Liit, hilisem Üleliiduline Leninlik Kommunistlik Noorsooühing (ÜLKNÜ), millele baasiks loodi 1922. aastal V. I Lenini nimeline üleliiduline pioneeriorganisatsioon, selle baasiks aga omakorda 1923. aastast oktoobrilapsed, kellest hakati kommunistlikku kaadrit kasvatama juba seitsmendast eluaastast, so esimesest kooliklassist peale.

  • Kogu selle töötluse kuulsaimaks sümboliks sai kommunistlik noor nimega Pavlik Morozov, kes oma "rahvavaenlasest" isa peale kaebamas käis.

Enamik meist mäletab vaid rinnamärke, punaseid kaelarätte, koondusi ja pioneerilaagreid, aga tulemuseks oli siiski see, et lapsest peale pidid kodanikud kasvama kuulekateks ainuparteilise diktatuuri tööriistadeks. Ja see töötlus kestis NSV Liidu lõpuni peale, Vladimir Putini Venemaal on ka laste ideoloogilist töötlust täiel määral uute organisatsioonidega taaselustatud.

Ka kommunistlikus Hiinas tegutseb juba 1920. aastast peale kommunistlik noorteliiga (eluaastad 14-21), millele eelneb veel noorte pioneeride organisatsioon (eluaastad 6-14), mis samamoodi peavad kõiki demokraatlikke reegleid eirates kasvatama peale uue põlvkonna parteilist nomenklatuuri.

Pioneer contra skaut

Võib ju leida nendel organisatsioonidel ka ühisjooni läänemaailma skautlike organisatsioonidega, kuid on selge, et niivõrd tugevat laste ideoloogilist töötlust skautlusega pole kaasnenud. Ja skautlusega pole tavaliselt üleval hoitud ebademokraatlikke ja inimvaenulikke võimustruktuure.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid