Ajakirjas Biological Conversations avaldatud uuringus kasutati selle ehmatavalt suure numbrini jõudmiseks peaaegu kahtsada varasemat teadustööd. Umbes poolte abil pandi esmalt paika üleüldine Austraalias elavate kasside arv. Teine peaaegu sajast tööst koosnev kogum aitas hinnata seda, mida ja kui palju kassid Austraalias söövad. Kahe töö põhjal tehtud arvutuste järeldusena ütleb teadlasterühm nüüd, et kui arvestada kasside arvu, nende jahikombeid, menüüd ja levikut, tapavad kassid aastas 377 miljonit lindu. See teeb üle ühe miljoni linnu päevas.

Kõige suurem osa linde hukkub kasside tõttu Austraalia kõrbeses keskosas, ütlevad teadlased. See on hõredalt asustatud ja seal elavad peamiselt metsikud, mitte kodukassid, mistõttu järeldatakse, et just need loomad on Austraalia liigirikkale linnuriigile suurimaks ohuks.

See, kui palju kahju kassid Austraalia lindudele teevad, on olnud pikka aega suur vaidlusteema. Juba aastal 1906 märkas ornitoloog A.J. Campbell, et metskasside ilmumine mõnda piirkonda tähendas alati, et paljud kohalikud linnuliigid hakkasid kaduma.

Ehkki juba Campbell kutsus linnusõpru üles midagi ette võtma, et metskasside levikut piirata, ei juhtunud tegelikult suurt midagi. Vähe sellest, keegi polnud seni üritanud ka kasside tekitatavat kahjut kokku arvata. Nüüd on siis arvutused tehtud: metskassid murravad Austraalia metsikus looduses 272 miljonit lindu aastas ja inimeste muudud looduskeskkondades (näiteks linnade ümbruses) 44 miljonit lindu aastas. Kodukasside läbi hukkub aastas 61 miljonit lindu.

Hinnanguliselt elab Austraalias umbes 11 miljardit lindu (siia sekka pole arvatud merelinde). See tähendab, et kassid murravad aastas 3-4% kõigist Austraalia lindudest. Enim on ohus linnud, kes on keskmise suurusega (60-300g), pesitsevad või käivad toitu otsimas maapinnal ja elavad saartel. Austraalias (ja lähedal Uus-Meremaal) elab palju liike, kes on kohanenud eluks keskkonnas, kus looduslikke vaenlasi praktiliselt pole.

Kassid ei seilanud vanast maailmast Austraaliasse mõistagi kuidagi iseseisvalt, vaid saabusid koos Euroopast pärit kolonistidega. Esimesed teated kodukiisudest Austraalias on pärit aastast 1804, esimestest metsistunud kassidest Sydney ümbruses aastast 1820. Tõsiseks probleemiks kujunesid need 1900ndate alguses.