Nende kandidaatide nimekiri jäi registreerimata, seega avanes aga oluliselt rohkem ruumi väiksematele jõududele. Jaan Tõnissoni juhitav Rahvaerakond sai enamiku nende häältest endale, kui nüüd ka ekspeaminister ise Tallinna volikogus jala maha pani. Mida enamat võiks üks Viljandimaa talust pärit tartlane veel tahta.

1930. aasta 18.-19. jaanuaril valiti Tallinnale järjekordne, nüüd 87-liikmeline linnavolikogu. Kommunistid istusid enamikus trellide taga või tegelesid Eesti-vastase kihutustööga idapiiri taga, ehk kuigi ka seekord seati üles tööliste nimekiri, oli selle teravaim löögijõud kadunud.

Ja paraku, suuruselt teiseks jõuks tulnud Tallinna tööliste ja palgateenijate nimekiri tühistati kohtu poolt pärast valimisi 3. mail 1930. Seekord jäi riigivaenulikkuse eest pihtide vahele selle nimekirja eestvedajaks olnud Eesti Tööliste Partei. Tööliste 14 kohta jagati ümber teiste parteide vahel ehk uus volikogu sai jätkata siiski 87-liikmelisena.

Volikogust olid kadunud kristlased, samas kui töölisliikumist esindas siiski suurimaks jõuks tõusnud Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei (millest konkureeriv Eesti Tööliste Partei oli 1926. aastal lahku löönud).

Nimekirju esitati valimistele 20, kuigi osa neist olid omavahel liitunud, ja nende kaudu valitud liikmed ühinesid volikogus juba suuremateks fraktsioonideks. Niisiis, häälte arv, kohtade arv enne ETP nimekirja tühistamist (pluss selle nimekirja arvel teistele parteidele juurde antud kohad):

Siin avaldatud nimed sisaldavad ka nn peibutusparte, kes hiljem volikogu tööst taandusid.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU
Valitud 18.-19.01. 1930 (87 kohta )
osales 53 156 inimest ehk 61,2%

August Rei ringhäälingu stuudios. Foto: Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

16. EESTI SOTSIALISTLIK TÖÖLISTE PARTEI (9833h, 17+3)
1. Rei, August
2. Martna, Mihkel
3. Ostra-Oinas, Alma
4. Wirma, Karl
5. Piiskar, Jaan
6. Tulp, Aleksander
7. Sirro, August
8. Johanson, Leopold
9. Gustavson, August
10. Martinson, Hans
11. Kraan, Johannes
12. Hiob, Johannes
13. Pikkov, Johannes
14. Püüman, Mait
15. Amberg, Johannes
16. Tulp, Karoline
17. Janson, Aleksei
18. Ringsmann, Jaan
19. Peterson, Emma
20. Selm, Karl

7. TALLINNA TÖÖLISTE JA KÕIGI PALGATEENIJATE (Eesti Tööliste Partei, töötatööliste, tööliste vanemate, ametiühisuste, riigi- ja linnateenijate ning tööliste) NIMEKIRI (8604h, 14, nimekiri tühistati 3.05. 1930)
1. Kingissepp, Karl
2. Weiss, Konstantin
3. Wahtkerl, Johannes
4. Joll, Aleksander
5. Kaaver, Walter
6. Poller, Aleksander
7. Tulper, Gustav
8. Jõulu, Richard
9. Kirikal, Aleksander
10. Hallik, Anton
11. Mägi, Johannes
12. Ligi, Mihkel
13. Kroos, Priidik
14. Leekar, Andres

10. EESTI TÖÖERAKOND (7270h, 12+3)
1. Uesson, Anton / Linnapea
2. Paabo, Ruudolph
3. Wilms, Juhan
4. Martens, Jaan
5. Tallmeister, Theodor
6. Tomp, Jaan
7. Rawaraja, Arnold
8. Kiimann, Oskar
9. Weidermann, Aleksander
10. Kana, Johan
11. Melentšuk, Aleksander
12. Tamman, August
13. Kiesel, Otto
14. Aadli, Edmund
15. Susi, Arnold

12., 13. ja 17. EESTI RAHVAERAKOND (6481h, 11+2)
1. Tõnisson, Jaan
2. Ollik, Gustav
3. Uibopuu, Friedrich
4. Tõnisson, Eduard
5. Kesker, Willem
6. Lasberg, Emma
7. Moormann, Rudolf
8. Maddison, Ottomar
9. Lellep, Hans
10. Aunin, Eduard
1. Eliaser, Rein
2. Janson, Johannes
1. Puskay, Jaan

11. TALLINNA MAJAOMANIKUD (5978h, 10+2)
1. Masing, Jaan
2. Mürk, Johannes
3. Jürgens, Johannes-Leopold
4. Anton, Julius
5. Pung, Mihkel
6. Wahtmeister, Friedrich
7. Õunpuu, Juhan
8. Trakman, Friedrich
9. Haarmann, Joonas
10. Soone, Herman
11. Uesson, Mihkel
12. Linholm, Gabriel

9. SAKSA-ROOTSI VALIMISBLOKK (4584h, 7+1)
1. Nottbeck Hermann
2. Wilcken Leo
3. De Wries Franz
4. Hippius Leontine
5. Winter Axel
6. Wilde Eugen
7. Blees Nikolai
8. Bremen, Siegfried

5. ÜÜRNIKKUDE JA TÖÖLISTE NIMEKIRI (2509h, 4+1)
1. Kiimann, Karl
2. Astrem, Robert
3. Landmann, Rein
4. Sprenk, August
5. Lepik, Karl

1., 2., 3. ja 4. MAJANDUSLISTE ÜHINGUTE LIIDU: WÄIKE- JA KESKTÖÖSTURITE, VÄIKE-, KESK- JA SUURKAUPMEESTE NING AUTOOMANIKKUDE NIMEKIRJAD (2220h, 3+1)
1. Reinthal Johannes
1. Erit, Ado
1. Kitzberg, August
2. Eismann, Jaan

8. KEHVADE ÜÜRNIKKUDE JA TÖÖLISÜHINGUTE TEGELASTE ÜHINE NIMEKIRI (1886h, 3+0)
1. Must, Karl
2. Pesur, Eduard
3. Past, Albert

6. WENE ÜHENDATUD NIMEKIRI / РУССКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПИСОКЪ (1186h, 2+0)
1. Jegorov, Aleksei
2. Sorokin, Aleksei

15. KORTERIOLUDE ARENDAMISE ÜHING “ELAMUKULTUUR” (757h, 1+0)
1. King, Johann

14. TALLINNA JUUDI KOGUDUS (680h, 1+0)
1. Blumberg Markus

18. ja 21. KODANLINE KOONDUS JA KINNISVARAOMANIKUD (593h, 1+0)
1. Peterson, Ernst

19. ja 20. VABAMEELSETE KODANIKKUDE RÜHM (575h, 0+1)
1. Klaar, Jaan

KRISTLIK RAHVAERAKOND Ei registreeritud valimistele

Juhtunud oli see, et Tööerakond sai jälle kaotuse ja nüüd nad olid sunnitud siiski ühe võtmepositsiooni linnas loovutama. Kaks üürnike nimekirja liitusid Elamukultuuriga ja nõudsid kohta linnavõimus, ka "kaaverlased" ehk ETP tahtsid ligipääsu võimule. Kuid vasakäärmuslikke jõude ei kuulatud.

Fraktsioonide kokkuleppel sai linnapeaks ka seekord Anton Uesson (Tööerakonnast häältega 56:29, oli ametis 1919-1934), tema abiks Karl Virma (sots, 73:12), linnavalitsusse said Johan Kana (tööerakond, 49:36), Alma Ostra-Oinas (sots, 65:19), Rudolf Moormann (rahvaerakond, 57:27), Julius Anton (majaomanik, 52:30) ja Leo Wilcken (sakslane, 57:25). Maha hääletati vaid tööliste partei liige Kirikal.

Linnapea Anton Uesson

Kuid volikogu esimehe koha pidi Tööerakond seekord loovutama. Rudolf Paabo asemel sai selle koha endale endine riigivanem, sots August Rei, häältega 74:9. Tema abideks said majaomanik Mürk ja rahvaerakondlane Uibopuu. Ka siin hääletati ETP liige Weiss maha.

Järgnes teatavasti ETP nimekirja tühistamine üldse, ehk edaspidi nad enam kaasa rääkida ei saanudki.

NB! Kirjanik August Kitzberg oli surnud juba 1927, ehk Tallinna volikogus nähti hoopis ta nimekaimu. Kodanlisest koondusest valiti aga siiski teine kirjanik Ernst Peterson (Särgava). Majaomanike nimekirjas kandideeris lausa kaks Jaan Masingut. Tuntuim neist oli mõni aasta varem ka ministriametis olnud arst.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid