Põhjuseid, miks käbilinnud sel aastal rohkete salkadena rändavad, võib olla mitu, kuid teada on, et sõltuvalt oma põhitoidu – okaspuude seemnete – hulgast võtavad käbilinnud sageli ette suuremaid invasioonirändeid, liikudes nende käigus käbivaestelt aladelt käbirohkematele aladele. Ka Eestis näib sel aastal käbide rohkuse poolest hea aasta olevat.

Käbilindude välimuse järgi määramine ei ole raske juhul, kui neid õnnestub vaadelda lähedalt. Kuid selles, millisele käbilinnu liigile üle lendavate lindude kutsehääled kuuluvad, jäävad ka kogenud linnuvaatlejad sageli hätta. Näiteks kuuse-käbilinnud, keda on eriti arvukalt näha, teevad mitmesuguseid, mõnikord vägagi männi-käbilinnule ning vahest ka vööt-käbilinnule sarnanevaid häälitsusi. Seetõttu peab üle lendavate käbilindude liigini määramisel vaid häälitsuste põhjal eriti tähelepanelik olema.