Endel Lippmaa mälestusloengute ja medali taustast

Akadeemik Endel Lippmaa (15.09.1930–30.07.2015) oli üks Eesti teaduse ja poliitika suurkujusid ning on senini üks tuntumaid eesti teadlasi maailmas. Legendaarselt terava, laiahaardelise ja võimeka isiksusena panustas ta Eesti iseseisvuse taastamisse ja vaba ühiskonna ülesehitamisse, mõjutades ja kujundades pikka aega meie riigi arengut.

Eesti Teaduste Akadeemia kutsub akadeemik Endel Lippmaa mälestuseks ellu temanimeliste loengute ja mälestusmedali traditsiooni. Akadeemia soovib nende kaudu toetada teaduse tippsaavutuste ja uute ideede levikut, samuti tunnustada ja väärtustada teadlaste missiooni ühiskonna arengus. Seetõttu valitakse Endel Lippmaa loengu esitajaks väljapaistev teaduse- või ühiskonnategelane, kelle ideed on oluliselt mõjutanud teaduse või ühiskonna arengut ning kelle tegevuses on tippteadus ühendatud ühiskonna teenimisega.

Loengupidaja valis komisjon koosseisus: Mart Kalm (esimees), Ene Ergma, Mart Saarma, Raivo Stern, Jaak Lippmaa.

Endel Lippmaa loengute ja mälestusmedali fond

Endel Lippmaa loengute väärikaks korraldamiseks vajalike ressursside hoidmiseks on Eesti Teaduste Akadeemia juurde moodustatud sihtotstarbeline fond, kuhu panustatud vahendeid kasutatakse Endel Lippmaa loengute ja nendega seotud tegevuste rahastamiseks.

Fondi eravahendite kaasamise korraldamiseks tegutseb komisjon kosseisus: Riivo Sinijärv (esimees), Tiit Vähi, Enn Õunpuu, Jaak Järv, Margus Lopp.