Kogenud lennureisija arvestab Ameerikasse lendamisel vähemalt ööpäevase ajakuluga. Kuigi lennureis Euroopast Ameerika idakalda linnadeni kestab 8-9 tundi, lisandub sellele tollile ja pagasi käitlemisele kuluv aeg, kokku 4-5 tundi ning ajavahest tingitud aklimatiseerumisperiood.

Kasutades aga ülehelikiirusega lendavat reisilennukit Boom on võimalik lühendada lennukestvust kuni 2,6 korda ehk 3,5 tunnini üle Atlandi lendudel. Nii poliitikutel kui ka ärimeestel on võimalik ühe ööpäeva jooksul lennata Ameerikasse, osaleda kohtumistel ning õhtul lennata koju tagasi. Kadestamisväärne aja kokkuhoid!

KAUNIS, AGA KULUKAS CONCORDE

Paljud lugejad mäletavad Inglise-Prantsuse lennukitootjate ühistöös valminud ülehelikiirusega lendavat reisilennukit Concorde. See reisilennuk projekteeriti ja ehitati 50 aastat tagasi ning see oli omal ajal teaduse ja tehnika tippsaavutus. Selle reisikiirus ulatus 2,02 helikiiruseni (Mach 2,02) ning lennuulatus 6 200 kilomeetrini.

Lennuki suurimaks puuduseks oli aga suur kütusekulu. Lennukiirusel Mach 2 oli tema kütusekulu reisija/lennukilomeetri kohta 7-8 korda suurem kui seda oli näiteks Boeing 737-l. Suure kütusekulu tõttu olid ka piletihinnad kõrged.

Teiseks puuduseks oli lennuki kõrge müratase. Teatavasti tekib ülehelikiirusega lennul lennuki ette ja taha koonusekujuline lööklaine (Jet Boom). Inimene kuuleb seda heli lennuki ülelendamisel, nagu oleks tegu plahvatuse või kahuripauguga.

Võib vaid ette kujutada selliste paukudega kaasnevat stressi ja paanikat praegusel terroriohtlikul ajastul. Tulenevalt eeltoodust lubati Concorde’idel lennata ülehelikiirusega üksnes mere kohal ja mitte madalamal kui 15 kilomeetrit.
Loe edasi siit