Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi (EFFIS) hetkeolukorra kaart pannakse kokku satelliitidelt saadava info põhjal. Kasutatakse NASA satelliite Terra ja Aqua, mõlema pardal on sensor nimega MODIS. See tuvastab piirkonnad maapinnal, mis on ümberasuvaist märkimisväärselt kuumemad ja registreerib need aktiivsete tulekahjudena. NASA ja NOAA (USA rahvuslik ookeani- ja atmosfääriadministratsioon) satelliidi Suomi (nime saanud soome päritolu USA teadlase Verner Suomi järgi) pardal on seade nimega VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiomer Suite), mis oma andmetega MODISe näidatavat täpsustab ja täiendab.

Infot aktiivsete tulekahjude kohta uuendatakse kuus korda päevas. Interaktiivset EFFISi kaarti saab vaadata Euroopa kosmoseagentuuri ja euroliidu ühise seireprogrammi Copernicus lehelt. Aktiivsete tulekahjude nägemiseks tuleb vasakult menüüst linnukesed kastide MODIS ja VIIRS ette panna.

Vaata ka Delfi TV spikrit loodustulekahjude tekkepõhjustest: