2004. aastal kohe pärast Euroopa Liidu liikmesriigiks saamist astus Eesti euroalaga liitumise ooteruumi, mille ametlik nimetus on ERM2. Pidime riigi rahanduse Maastrichti kriteeriumitega kooskõlla viima ja niisugusena hoidma.