Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei peasekretär Mihhail Gorbatšov oli aasta varem Moskvas välja kuulutanud uutmise (perestroika) ja avalikustamise (glasnost) poliitika. Kui ta 1987. aasta veebruaris Tallinnas visiidil käis, püüdsid ka kõik vanameelsed kommunistid siin ennast suurte uutjatena näidata.

Moskvast oli aastate jooksul kostnud vaid vihast nurinat, kuidas Baltimaades esinevat natsionalistlikke tendentse, sest kõiki Moskva käske pimesi omaks ei võetud. Eestimaa Kommunistliku Partei esimese sekretäri Karl Vaino juhtimisel oli siin aga 1980-ndatel püüdlikult venestamiskampaaniat tehtud.