Devonshire Research Group, investeerimisfirma, mis hindab tehnoloogiaettevõtete väärtust, kaevus andmete rägastikku ja jõudis järeldusele, et Tesla Model 3 keskkonnasäästlikkus võib olla pigem ülespuhutud kui põhjendatud, kirjutab Accelerista.com.

Devonshire väidab, et Teslad (ja laiemalt võttes kõik elektrisõidukid) saastavad ja emiteerivad süsinikuheitmeid, kuigi autod ei väljasta heitgaase.

Elektriauto koormab keskkonda igal oma eluetapil. Tuttuus “rahva-elektriauto” Model 3 ei ole siinkohal erand. Sellegi auto ehitamiseks kulutatakse hiiglaslik kogus taastumatuid ressursse.

Alustame põhilisest. Sinu elektriauto ei vaja bensiini, ent võib siiski saada oma energia süsiniku põletamisest – kui sinu võrguettevõte saab oma elektri näiteks kivisöe põletamisest.

Loomulikult ei eksisteeri ka bensiin vaakumis: rafineerimine, töötlemine ja transport annavad oma osa bensiinimootori ökoloogilisse jalajälge.

KUST TULEB ELEKTER?

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on vähemalt ühes asjas sarnased: valdav osa elektrit toodetakse fossiilkütustest.

68% Ameerika Ühendriikides toodetud elektrist on pärit fossiilsetest kütustest, ja pool sellest ehk üks kolmandik kogu riigi elektrist tuleb kivisöest. Mõnes osariigis nagu Kentucky ja Wyoming toodetakse fossiilsest toormest lausa 90% elektrist.

Kivisöeelektrijaamad on suurimad süsinikuheitmete allikad. Ühendriikide Hoolivate Teadlaste Ühing (The Union of Concerned Scientists) on välja arvutanud, et kivisöe-elektril töötav särtsuauto paiskab õhku hinnanguliselt 266 g süsinikdioksiidi ühe kilomeetri kohta. Seda on tervelt 53 grammi rohkem kui samaväärse bensiinimootoriga auto puhul!

Arvesse võttes ka Tesla tootmisel õhku paisatavat süsinikdioksiidi, mida on teadlaste arvutuste kohaselt 68% rohkem kui tekib tavalise bensiinimootoriga auto tootmisel, on kivisöeelektril töötava elektriauto kasutajal ehk huvitav (ja õudne) teada, et selle auto keskkonnamõju on bensiinimootoriga auto omast 17 kuni 27 protsenti suurem.

EMISSIOONINÄIT EI OLE JUMAL

Üksnes õhku paisatava CO2 näit ei ütle elektriauto keskkonnasõbralikkuse kohta täit tõde. Matemaatika läheb veel keerulisemaks, kui võtta lisaks emissioonidele arvesse ka muud keskkonnamõjud. Elektriautod peavad olema kerged, mis tähendab, et neis on kasutatud palju väärtuslikke metalle.