Tartu kliinilise haigla operatsioonisaal. Käimas on järjekordne südameoperatsioon, mida on läbi viimas kogenud kirurgid Albert Kliiman ja Jüri Samarütel. Patriendi ümber on veel kogunenud ka teised arstid ning operatsiooniõed, kes on ka pidevalt jälgimas opereeritava seisundit tolleaegsetelt kõrgtasemelistelt meditsiiniaparaatidelt.

Tegemist on väga väärikate kolleegidega, kes nii enne kui ka pärast on teinud nii mõndagi Eesti meditsiini jaoks. Kliiman oli tegelikult Siberi päritolu ning töötanud sõjaväearstina. Dr Jaan Kelk on viimase kohta kirjutanud järgmist:

"Loomult oli ta aus ja otsekohene, mis kuuldavasti mõnikord osutus suhetes võimukandjatega segavaks. Samas oli ta enda poliitiline ja perekondlik tagapõhi tollaste nõudmiste kohta laitmatu ja ta võis endale lubada oma väljaütlemistes rohkem kui mõnigi teine. Ta oli ka väga hea kuulaja. [Albert Kliiman] ei kaldunud konflikti, pigem püüdis neid siluda. Ta kirurgiline tehnika oli täpne, operatsioonidel ei andnud ta voli kapriisidele ega kaotanud kunagi ootamatutes situatsioonides pead."

Jüri Samarütel on aga kirjutanud mitmeid teadustöid ning Tartu Ülikooliga seotud juba aastast 1962, aastast 2003 emeriitdotsentina ja Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-konsultantina. Viimasel ajal avaldatud kirjandusest lõi ta 75-aastasena näiteks kaasa 2013. aastal ilmunud Eesti teaduse biograafilise leksikoni kallal.

Vaata videost!