1980. aastal korraldati Tallinna Rahvaloomingu Majas diskotantsujuhtide seminar, kuna ENSV oli teistest riikidest ses kunstis lootuselt maha jäänud. "Osavõtjate rohkus andis tunnistust suurest huvist uue tantsuliigi vastu ja näitas, et asjatundlikku õpetust on ringijuhtidele hädasti tarvis," nendib klipis ka diktor.

Tantsijate seas oli nii vanemaid kui ka nooremaid, nii mehi kui ka naisi. Eriti eredalt paistavad silma seminari ühe läbiviija Ülo Õuna iseäranis liikuvad puusad ja hoogsad tantsuliigutused. Mees ise oli tol ajal tegelikult Haljala 8-klassilise kooli matemaatikaõpetaja, kes avaldas lootust, et legendaarne koreograaf Mait Agu oma asjatundlikkust suurema avalikkusega jagama hakkab.

Eesti mees on tantsulõvi!

Vaata videost!