Testis on kergemaid küsimusi ja eeldatavasti ka keerulisemaid pähkleid -
nagu ikka. Küsimusi on kokku kakskümmend, igaühe juures on neli vastusevarianti.

Head rändamist!