„Peab koondama peatähelepanu sellele, et õpilased põhjalikult omandaksid teaduste aluseid, et kujundada nendes kindlaid kommunistlikke veendumusi, tööarmastust, kõlbelist puhtust, kasvatada neid meie sotsialistliku paljurahvuselise kodumaa armastamise ja tema kaitseks valmisoleku vaimus, proletaarse internatsionalismi vaimus.” Sellise suunise said 1984. aastal uue NLKP peasekretäri Konstantin Tšernenko ametisse saades kõik Nõukogude Liidu haridusasutused. Sellised olid eesmärgid, mille õpetajad, juhendajad ja noorte elu suunajad pidid endale uue haridusreformiga seadma.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid