Kõige parem viis kala säilitada on kahtlemata hoida ta elus kuni kojujõudmiseni, seal kas puhastada ja tarvitada kohe toiduks või vajadusel panna hilisemaks tarbimiseks külmkappi. /---/

Õngemeestel on kala elusana hoidmiseks enamasti sump, mis on väga hea vahend. Paadis kalastajad, kellel sumpa pole, kasutavad sageli suurt kalakasti, mis täidetakse umbes poolenisti veega ja kuhu siis pannakse püütud kalad. Vett tasub püügipäeva jooksul vahetada, abiks on ka spetsiaalselt selleks mõeldud, kalastuspoodides müüdav ja 12 V pingega töötav aeraator. Et maitse ei muutuks, võib surnud kala hoida ainult jäävees.

Raudne reegel on, et mida kiiremini jahutada surmatud kala temperatuurini 0 °C, seda paremad on selle maitseomadused. Ka transportida tuleks kala nullilähedasel temperatuuril. Parim oleks seda teha külmakastis, kus kalade vahele ja peale on raputatud purustatud jääd. Kui jääd käepärast ei ole, ajavad asja ära ka sügavkülmast võetud külmaelemendid või jäässe külmutatud veepudelid. /---/

Kui ei juhtu olema külmakasti, külmakotte ega külmaelemente, saab kala hädapärast transportida ka ilma nendeta. Oluline on vaid see, et kalal tuleks kohe sisikond välja rookida ja lõpused eemaldada.

Loe kala säilitamisest värskena äsja ilmunud Kalale! sarja raamatust "Kalakoka ABC".