Juhtiva ajutrusti Chatham House aruande kohaselt toob globaalne kliimamuutus tulevikus kaasa ägedamaid torme ja suuremaid üleujutusi, mõjutades nii viljasaaki kui ka globaalse tähtsusega kaubateid.

Ettearvamatu ja püsimatu ilmastik avaldab selget ja vahetut mõju ühest küljest põllukultuuride saagikusele, teisalt aga ka olulistele kaubateedele, piirates toiduainete ülemaailmset vaba liikumist, millest me kõik suurel määral sõltume.

Rahvusvaheline kaubandus on võimaldanud teatud piirkondadel keskenduda konkreetset tüüpi toiduainete tootmisele, mis on suurendanud tootlikkust ja vähendanud kulusid.

Senine süsteem ägab aga üha kasvava surve all ning aruande autorid kutsuvad üles katastroofiliste kahjude ennetamiseks looma spetsiaalseid hädaolukorrale reageerimise mehhanisme.

Aruanne kirjeldab kokku 14 „pudelikaela“ (ingl chokepoint) — piirkondi, mida toiduained peavad läbima selleks, et ülemaailmne toidukaubandusahel ei katkeks.

Nende hulgas on Panama ja Suessi kanalid, Ameerika Ühendriikide raudteevõrgustik ning Brasiilia maanteed — millest ükski ei hiilga teadupärast erilise usaldusväärsusega.

Viimase 15 aasta jooksul on kaupade liikumist mingil viisil takistatud või piiratud kõigis peale ühe tuvastatud pudelikaeltest. Kümme protsenti kogu maailma teraviljast, sojaubadest ja väetistest transporditakse läbi merelise pudelikaela, millel pole ühtegi toimivat alternatiivi.

„Hiljutised arengud nagu üleujutused Brasiilias ja Ühendriikide lõunapiirkonnas ning Musta mere äärsete riikide nisuekspordi-keeld, mis oli üks araabia kevadet ajendanud tegureist, annavad aimu sellest, milliseid vapustusi võib kaasa tuua pudelikaelte sulgumine,“ seisab aruandes.

Ühendkuningriigis globaalse vaesuse vastase võitlusega tegeleva heategevus-organisatsiooni Oxfam toidu- ja kliimapoliitika osakonna ja kampaaniate juhi Robin Willoughby osutusel kannatavad kliimamuutuse tõttu kõige rohkem linnades elavad vaesed tarbijad ja väikepõllumehed.

„Kliimamuutus kujutab endast kõige suuremat ohtu meie võimalustele võita sõda nälja vastu,“ ütles ta.