Kui külatasandilt vaadata, võib Rail Balticu vastu sõdivatest rohelistest aru saada, sest uue raudtee ehitamine lõikab läbi senised kooslused. Kuid kui vaadata laiemat pilti, ilmneb, et rohelised justkui võitlevad ise keskkonnasäästlikuma Euroopa tulevikuplaanide vastu.

EL tahab nimelt raudteid kiiremini käima panna just selleks, et süsinikuemissiooni maanteedelt vähemaks saada. 2050. aastaks peaks pool kogu ühenduse kauba- ja reisijavedu kolima raud- ja veeteedele. Euroopas ei käi põhiline vaidlus sugugi reisijateveo ümber – arutelu sisu on kogu transpordisektori süsinikuheitmete koguse vähendamine.