Idee Euroopa füüsikaolümpiaadi traditsiooni loomisest hakkas Euroopa riikide rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi võrgustikus levima juba aastal 2000, mil Indoneesias korraldati esimene Aasia füüsikaolümpiaad (Lõuna-Ameerikas on analoogne võistlus toimunud juba alates 1991. aastast). Esialgne plaan hakkas realiseeruma 2007. aastal, kuid ülemaailmse majandussurutise taustal jäi korraldamine pooleli.

Eesti füüsikaolümpiaadi korraldajad võtsid 2016. aastal arutelu uuesti üles ja 2017. aasta mais toimubki Eestis esimene Euroopa füüsikaolümpiaad EuPhO 2017, kus osaleb 95 õpilast ja 37 õpetajat ning vaatlejat 23 erinevast riigist (lisaks 19 Euroopa riigile osaleb veel ka 4 külalisriiki Lõuna-Ameerikast ja Aasiast: Brasiilia, Singapur, Tajikistan, Aserbaidžaan).

“Oleme saanud Euroopa füüsikute ja olümpiaadiinimeste kogukonnalt palju tunnustavaid sõnu selle algatuse eest korraldada esimene Euroopa füüsikaolümpiaad. Lisaks sellele, et saame noortele pakkuda rõõmu füüsikalise mõtlemise arendamisel ja probleemide lahendamisel, avaneb noortel suurepärane võimalus luua omavahelisi kontakte üle Euroopa ja saada osa inspireerivatest loengutest karjääripäevadel,” sõnab võistluse korraldaja TÜ teaduskooli direktor Mihkel Kree.

Igast osalevast riigist on võistlema oodatud kuni viieliikmeline õpilaste võistkond koos ühe juhendajaga, lisaks võib delegatsiooniga kaasa tulla ka vaatlejaid. Võistlus on õpilastele individuaalne. Eesti võistkonnas astuvad võistlustulle Taavet Kalda (Tallinna reaalkooli 12. klass), Kaarel Hänni (Tallinna reaalkooli 12. klass), Richard Luhtaru (Hugo Treffneri gümnaasiumi 10. klass), Konstantin Dukatš (Narva keeltelütseumi 9. klass) ja Kaarel Kivisalu (Tallinna reaalkooli 9. klass).

Olümpiaadi ülesannete lahendamine toimub Tartu ülikooli Physicumis kahel päeval, kummalgi viis tundi korraga. Kahel võistluspäeval lahendavad võistlejad nii teoreetilisi kui ka eksperimentaalseid ülesandeid. Ülesannete komplekteerimise, hindamisjuhendi moodustamise ning lahenduste kontrollimise eest vastutab Euroopa füüsikaolümpiaadi žürii. „Ülesanded on koostatud nii, et nende põhiline raskuspunkt seisneks töötava lahendusskeemi leidmises, mitte selle rakendamises. Selline rõhuasetus modelleerib hästi nii akadeemilises sfääris kui ka erasektoris tegutseva elukutselise füüsiku tööd,“ kirjeldab EuPhO2017 projektijuht Madis Ollikainen.

Lisaks ülesannete lahendamisele toimuvad EuPhO raames kaks huviloengute seeriat: üks akadeemilises võtmes ja teine ettevõtlusega seotud. Mõlema karjääripäeva raames tutvustatakse olümpiaadil osalejatele erinevaid väljavaateid tulevikus oma füüsika oskuste rakendamiseks.

Esmaspäeval 22. mail toimub Tartu ülikooli Physicumis akadeemilise suunitlusega karjääripäev, kus peavad on tegemistest huviloenguid Matt Taylor (Euroopa kosmoseagentuur), Kaupo Voormansik (Tartu observatooriumi radarkaugseire töörühma juht) ja Erik Tamre (mitmete rahvusvaheliste olümpiaadidel osaleja ja Harvardi ülikooli vilistlane).

Ettevõtlusteemaline karjääripäev toimub teisipäeval 23. mail Tallinnas Mektorys ning seal esinevad Allan Martinson (Starship Technologies COO), Merike Vilberg (Swedbank) ja Mait Müntel (ettevõtte Lingvist asutaja).

EuPhO2017 toimumisele aitavad kaasa Eesti füüsika selts, Tartu ülikool, Tallinna tehnikaülikool, hasartmängumaksu nõukogu, Swedbank, Tartu linn, Euroopa füüsikaühing.