Umbes neli kuud enne õppekogunemist on kõik veel rahulik, kuid nädalake hiljem ei ole võimalik telefonitoru käest panna. Nimelt ummistavad telefoniliini reservväelaste kõned, kelleni on jõudnud õppekogunemise kutsed. Meie õnneks on küsimused enamasti positiivset laadi. Soovitakse teada, kas peab veel midagi kaasa võtma ja kas tööandjale piisab kutsest või peab veel mõne paberi esitama.

Riigi kaitsjad ja riigikaitse kohustusest vabastatud

Mida lähemale hakkab jõudma õppekogunemine, seda rohkem heliseb telefon põhjusel, et kellelgi pole sel korral võimalik kogunemisele tulla, kuigi igal teisel ajal tuleks ilma mingi kahtluseta. Sellisele vaprale kõnele lisaks küsitakse tavaliselt, mis siis juhtub, kui kohale ei ilmuta.

Siinkohal oleks paslik meelde tuletada, et põhiseaduse kohaselt on Eesti kodanikud kohustatud võtma osa riigikaitsest seaduses sätestatud alustel ja korras. Kaitseväeteenistuse seaduses on omakorda kehtestanud tervetele 17–60-aastastele meessoost Eesti riigi kodanikele kaitseväekohustus, sealhulgas läbida aja- või asendusteenistus ning pärast seda osaleda reservväelasena õppekogunemistel. Samuti võivad kõik kaitseväekohustuseta vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse – näiteks naissoost kodanikud. Meeles peab pidama, et pärast kaitseväekohustuse võtmist sellest loobuda ei saa.

Kaitseväeteenistuse seadus § 76 sätestab reservis oleva isiku õppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamise võimalused, järgnevalt mõned näited:

 • - isik ei vasta arstliku komisjoni otsusel kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele;
 • - kui isik asub vallavanema või linnapea ametikohale;
 • - kohtuotsusega määratud vabadusekaotus;
 • - õppetöös osalemine kõrg- või keskhariduse omandamiseks;
 • - usulistel või kõlbelistel põhjustel;
 • - ootamatu raske perekondliku või majandusliku olukorra tõttu;
 • - ajavahemikul 01.04.–01.10 põllumajandustöödega tegeleva füüsilise isiku.

Taotlus tuleb esitada reservteenistust korraldava struktuuriüksuse ülema nimele vähemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust, sealhulgas on vaja esitada ka tõendavad dokumendid.

Veel enne seda, kui õppekogunemise kutse välja saadakse, on reservväelastel kohustus anda kaitseressursside ametile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teada oma kontaktandmed või nende muutumine, lisaks teave raskest haigusest, puudest ja teistest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada kutse saaja terviseseisundi vastavust tervisenõuetele. Selliste andmete kohta tuleb esitada ka vajalikud dokumendid.

„Riigikaitse on oluline asi, aga …“

Ma ei soovi kajastada ainult seaduses sätestatut ega ka lugeda moraali, vaid tuua mõne näite reservteenistuse läbimise möödahiilimiseks esitatud põhjuseid. Seda seetõttu, et reservväelaste – endiste ajateenijate ja tegevväelaste esitatud ettekäänded toovad tihtilugu muige suule ja tekitavad küsimusi, kas vabandused on tõsised või on tegu kiiruga väljamõeldud vabandustega.

Mõned väljavõtted kirjadest, millega on tulnud kokku puutuda õppekogunemiste korraldamisel ja mis vajasid suuremat taustauuringut ja põhjuste tõsiduses veendumist:

 • „Selline küsimus veel, et kuna mul ei ole tehtud puugisüst ja kui suudan õppuselt puugi saada, ja näiteks saan mõne puugi tekitatud haiguse, kas riik on vastutav selle eest, kui jään töövõimetuks ja ei suuda rohkem oma lastki enam pärast sülle võtta? ...“
 • „… Mul on kodus 6 kuune laps kes nõuab pidevalt nii minu kui elukaaslase tähelepanu ja 2 nädalat on väga pikk aeg, et üks inimene temaga hakkama saaks. Elukaslasel on ka 9a poeg. Tema seisukohalt on ebaõiglane ta kahe lapsega koju jätta eriti kuna septembris hakkab kool ning ka temaga on vaja koos õppida ja tegeleda. Minu meelest peaks nii väikesel lapsel olema mõlemad vanemad igal õhtul kodus ja meie laps on sellega ka harjunud. Finants asju ei anna planeerida 5 kuuga, sest pikaajalised kohustused posivad aastaid. See summa mille saan õppuselt katab minu igakuistest kohustustest umbes 25%. Meil on väga kehv majanduslik olukord …“
 • „… Elan Ameerikas ning lennupiletite hankimiseks puuduvad vabad vahendid … Kuna mul sissetulek puudub ja sellest tulenevalt ei ole võimalik lennupiletit Eestisse õppekogunemise tarvis osta, siis ainus võimalus on hakata jala tulema.“
 • „… palun vabastada mind õppekogunemisest. Põhjus. Peale perekonna lagunemist ei ole ma suutnud leida inimest, kes toidaks suurt koera. Selle tõttu saan olla kodust eemal kuni 24tundi järjest.“
 • „… Kutset kätte saades olin ma valmis tulema, kuid õppekogunemise ajaks on mu laps saanud alles 6 kuuseks ning ta jätkuvalt ei saagi üksinda hakkama …“
 • „… Palun mind võimalusel vabastada õppekogunemisest, kuna minu võistlusgraafik on seatud aastases arvestuses ning planeeritud võistlustel mitteosalemine toob kaasa sponsorlepingute rikkumise ning minule ootamatu majandusliku raske olukorra …“
 • „… Nimelt on meil hetkel tööl suured struktuurimuudatused, mis on sätitud täpselt samale ajale nende õppustega. Mul oli kindel plaan õppustel osaleda, kuid sel nädalal sain teada, et mu praegune roll samal kujul ettevõttes ei säili ning mul on aega enda sobivust uude rolli tõestada täpselt kuu aega. Mis tähendab, et osaledes õppustel suure tõenäosusega ma seda ametikohta ei saa. Sellest tulenevalt palun mind sel korral õppekogunemise kohustusest vabastada.“
 • „… Minu ettevõtte tegeleb toitlustus seadmete remondiga. Ja mitmed toitlustajad on loodavad kooli alguses minule, et suvel seisnud masinad töökorda seada. Kuna õppekogunemine sattub täpselt kooli algusesse. Ja töölise raske terviserike ei võimalda minu tööd enda õlule võtta. Seega ei ole võimalik ilma suurema hävinguga õppekogunemisest osa võtta …“
 • „… Elukoht on hajaasustusega piirkonnas ning puudub transpordiühendus 2 suurema lapse haridusasutustesse. Peres on ka alles sündinud laps. Osalemine õppekogunemisel tekitab perekonnale keerulise olukorra …“
 • „… Palun saatke mulle kutse kas soome või inglise keeles, et minu soomlasest tööandja saaks sellest aru ja vabastaks mind kordus õppusele. Kui teil ei ole võimalik seda kutset teises keeles saata siis palun saatke mulle dokument et olen kordus õppusest vabastatud ...“
 • „… Teatan, et käesoleval ajal olen alla üheaastase lapse vanem ning perekonna ning enda vanema ülalpidaja. Kodust eemalviibimine ning mitte töötamine põhjustab antud ajahetkel meie perekonnale olulisi raskusi. Lisad: Minu üürikorteri leping; üürikorteri kommunaalmaksed; autoliisingu väljavõte; tv ja interneti väljavõte; ema kommunaalmaksed …“

Selliseid kirju, millega prooviti vabastust saada põhjusel, et naine ei saa kodus hakkama – näiteks laste hooldamise, puude tassimise jms tõttu –, oli päris palju. Kindlasti on oluline kõikidele muredele tähelepanu pöörata, kuid viimasel minutil asjade ajamine ei aita olukorra lahendamisele kaasa.

Tööandjaga läbi rääkides on võimalik varakult planeerida õppekogunemise ajal tehtavaid töid, vajadusel on võimalik saada linnalube, et edasilükkamatud toimingud tehtud saaks või kasutada sellisteks toiminguteks internetti. Praktikas tuleb ette ka olukordi, kus asutused maksavad ka õppuse ajal reservväelasele töötasu.

Kokkuvõttes on kogu reservteenistuse probleemideta kulgemiseks oluline eelkõige reservväelase enda suhtlemine nii enda pere, tööandja kui ka kaitseväega.

Samas tahaksin ka südamele panna, et eelkõige iga kaitseväekohustuslase jaoks on oluline omada baasteadmisi militaarvaldkonnast ning neid teadmisi pidevalt ajakohastada. Õppekogunemise boonuseks lisaks igapäevasest rutiinist väljasaamisele on kindlasti ka kohtumine endiste kamraadidega ja uute tutvuste loomine.

Rõõmustav on see, et õppuse lõppemise järel jääb tagasisidedest kumama seisukoht, et toitlustus oli väga hea, meeskond oli super, õhkkond positiivne, võib rahule jääda, sest saadi hulga teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Mis veel tahta ühest lühikesest ajast, mis igapäevarutiinile särtsu annab.