Kohalikud teatavad, et plakatid, mis mälumängus osalema kutsuvad, hakkasid ilmuma riigi edelaosas asuvasse Taizi linna. Neis innustatakse inimesi rühmituse liikmetelt vastustelehti nõudma. Suurem osa küsimusi keskenduvad Al-Qaida ekstremistlikule islami tõlgenduse viisile. Ehkki kusagil polnud kirjas, kuhu täidetud vastustelehed tuleks ära tuua, ütlesid linnaelanikud, et Al-Qaida liikmete kokkusaamiskohad, mošeed ja kontorid on kõigil niisamagi hästi teada.

„Nimeta kolm Jeemeni põhiseaduse paragrahvi, mis on šariaadiga vastuolus,“ on näiteks Reutersi teatel üks küsimus. „Iga inimene, kes järgib mõnd muud seadust peale šariaadi, on uskmatu, kes tuleb tappa. Too välja kolm viidet (pühakirjale), mis seda väidet toetavad,“ oli järgmine küsimus.

Al-Qaida Jeemeni haru on liikumise üks aktiivsemaid ja nad proovivad riigis valitsevat kaost enda kasuks pöörata, iseäranis riigi eraldatud lõunapiirkondades.