Arvamusliidritest on panelistidena kohal klimatoloog Anders Tarand, keskkonnaekspert Marek Standberg, sotsioloog Juhan Kivirähk, investor Veikko Maripuu. Lisaks on platsis mitmed poliitikud - Rainer Vakra (SDE), Raimond Kaljulaid (KE), Kalle Palling (RE), Aleksander Laane (Eestimaa Rohelised) jne. Ülekanne Telliskivi loomelinnakust Erinevate Tubade Klubist algab kell 19.35.

Korraldajad ütlevad, et globaalse rohemajanduse indeksis on Eesti Euroopa riikide seas viimasel kohal, ka on Eesti majandus on OECD riikidest kõige süsinikumahukam. Kasvuhoonegaasidest tingitud saaste suurenes Eestis ajavahemikul 2000—2014 23% võrra. Kui mujal maailmas minnakse aina rohkem üle taastuvale energiale, on Eesti majandus sõltuvuses põlevkivist, mille kaevandamine ja töötlemine kahjustab märkimisväärselt õhu-, pinnase ja veekvaliteeti. Statistikaameti andmetel lisaks kõrgetele terviseriskide põhjustamisele alaneb põlevkivi kaevandamis- ja kasutamis piirkonnas elavate inimeste eluiga 5 aasta võrra. Korraldajad toonitavad, et on vaja tõsta laiema avalikkuse teadlikkust ning samuti tekitada konstruktiivne dialoog.

Manifesti on ka esmakordselt Eestis võimalus suurelt ekraanilt vaadata Oscari võitjast keskkonna aktivisti ja ÜRO Rahusaadiku Leonardo DiCaprio hitt-teost “Before the Flood”. Eesti tipp-poliitikute paneeli juhatavad lisaks sisse ka Skandinaavia riikide poliitikakujundajate videod sellest, mida nende riigid on teinud ja millised on parimad praktikad kliimamuutuste ajastul.