“Lumehelbekesed” nagu ka “beebibuumerid” ja “Gen X” on argižargoonis levinud sõnakõlksud, millega iseloomustatakse… mida iganes parasjagu vaja on. “Lumehelbeke” võib tähendada nii kiuslikku radikaalfeministi kui lödinäpust memmepoega.

Turundajate kõnepruugis on “Y-generatsioon” omandanud halvaendelise tähenduse, sest Millenniaalidele midagi müüa on tõsine peavalu. Ja kui päev kirja ei lähe, lajatatakse kõigile helvestele ja tähestiku viimastele tähtedele omakorda otsa soome keelest laenatud “pehmo”. Nüüd peaks igal juhul selge olema, et Y-st midagi head tulla ei saa.

Meedia on vastandamisele ja halvustamisele kõvasti hoogu andnud ning üldsus on üsna kiirelt omaks võtnud teadmise, et kõik see, mis tuleb pärast “ikse” on kaotanud sideme “päris” eluga.

Teeme selle siis kohe selgeks: neid nn. lumehelbekesi on igas generatsioonis, Y ei ole erand. Nii nagu on igas generatsioonis seksuaalselt vabameelseid, arusaamatu maailmavaatega tüüpe, töönarkomaane, gurmaane ja amortiseerunud Linnahalli kunstilisi juhte.

  • Generatsioon, eesti keeles ka “põlvkond”, “sugupõlv”, on ligikaudu ühevanuste inimeste kogum. Põlvkonnateooria üks olulisemaid autoreid Karl Mannheim loeb põlvkonnaks enam-vähem ühel ajal sündinud inimeste rühma, kes on koos läbi elanud olulise ajaloolise sündmuse, mis vormib nende sotsiaalse teadvuse.
  • Mannheimi arvates ei ole põlvkond vaid sotsiaalsetel suhetel põhinev üksus. Areng on pigem vastupidine – inimesed koonduvad mõttelistesse gruppidesse, teadvustades oma põlvkondlikku kuuluvust.
  • Põlvkonna moodustamisel olulised sotsiaalne interaktsioon indiviidide vahel, defineeritav sotsiaalne struktuur ja järjepidevusel põhinev ajalugu. Vastasel juhul eksisteeriksid põlvkondade asemel vaid sünd, vananemine ja surm.

Põlvkonnateooria on aluseks eri generatsioonide nimetamisel ja määratlemisel. Alljärgnevalt on iga põlvkonna puhul välja toodud keskne sündmus, orienteeruv esimene ja viimane sündimise aasta ning üldistatult generatsiooni iseloomulikud jooned.

  • Põlvkondade määratlus on kogutud ja kirjutatud Ühendriikide kontekstis Eestis jooksevad eri generatsioonide piirid enam-vähem sarnaselt, nimetus ja üldiseloomustus võib erineda, kesksetest sündmustest sõltuvalt, aga ühtne viitematerjal teadaolevalt puudub.
  • Näiteks nimetatakse enne 1946. aastat sündinuid “vaikivaks põlvkonnaks” ning beebibuumerite aega ka EÕM ja EÜEkate ajastuks.