Kuigi esimestest arvutitest hakati Nõukogude Liidus rääkima juba viiekümnendate aastate algul, oli veel kuuekümnendate aastate keskpaigaski tegemist rohkem imemasina kui osaga inimeste igapäevast. Alles 1959. aastal hakkas Tartu Ülikoolis tööle esimene tehases toodetud arvuti nimega Ural 1, mis tegi umbes 30 aritmeetilist tehet sekundis.

Uued tehases toodetud arvutid vajasid aga ka õppinud kasutajaid ning insenere, mille tarvis said Moskvas aastal 1960-61 üheksa eestlast inseneri-arvutispetsialisti eriala selgeks. Hiljem hakati ka Tartus süstemaatiliselt spetsialiste koolitama. Tallinna Polütehniline Instituut (Praegune Tallinna Tehnikaülikool) avas oma arvutiala kateedri 1964. aastal. Kuna aga tehnikute ring oli esialgu üsna väike, kohtusid nad esialgu igal suvel.

Videos kasutatav arvuti Minsk 2 oli teise põlvkonna arvuti ning kasutas lampide asemel transistoreid. Arvuti asus Rävala puiesteel ja suutis teha 8000 tehet sekundis. Arvutit kasutati Küberneetika Instituudis
kuni 1975. aastani.

Vaata videost, kuidas arvutit käsitleti ja milleks kasutati!