Tagemist polnud mingi rudimendiga Teise maailmasõja eelsest ajast, sest baas ise asutati seal alles 1944. aastal, kuid sensatsiooni ja piinlikkust on põhjustanud fakt, et hooned nr 320, 321, 322 ja 323 koos moodustavad tõesti haakristikujulise sümboli. Tegemist polnud küll arhitektide näpukaga, vaid sihiliku kavaga asetada peahoonega samakujulised ühiselamuhooned üksteisega risti, kuigi ilmselgelt arhitektid ei pruukinud omal ajal isegi aru saada, millise sümboli nad nii linnapilti tekitasid. Vähemalt sellisele järeldusele jõudis uurimine 2006. aastal.

Ja tõesti, alles millalgi aastail 2006-2007 sai hoonest rahvusvaheline sensatsioon. Ja alates sellest kui hoone veider kuju meediasse murdis, on USA laevastik otsinud ka võimalust hoonet ümber ehitada, paraku on selle ettevõtmise suur maksumus neid siiani tagasi hoidnud.

Märgitakse ju, et Teises maailmasõjas hukkus enam kui 300 000 ameeriklast, kas siis sõjas Natsi-Saksamaa ja tema liitlaste vastu Euroopas või Jaapani ja tema vasallide vastu Aasia ja Vaikse ookeani regioonis. Natsi-Saksamaa sümboliks oli just samasuguse asetusega svastika.