Möödunud reedel avaldatud vastused kirjeldavad 1945. aastal Trinity tuumapommikatsetuse läheduses elanud inimeste elulugusid ja näitavad, kuidas sealsed Ladina-Ameerika põlisrahvaste juurtega perekonnad jäid hiljem hätta mitmete vähktõveliste haigustega. Vaidlused tuumapommikatsetuste tervisemõjude üle New Mexicos on väldanud aastakümneid.

„See on esimene Tularosa allatuulerahva (ingl Tularosa Downwinders — nii nimetatakse tuumakatsetuste tagajärgede all väidetavalt kannatanute kogukonda) kohta läbi viidud teaduslik uuring,“ rõhutas üks ühenduse Tularosa Basin Downwinders Consortium asutajaid Tina Cordova. „Me tahtsime inimestele anda võimaluse rääkida oma lugusid. Taolisel moel pole seda kunagi varem tehtud.“

Ühendus Tularosa Basin Downwinders Consortium on juba pikka aega väitnud, et maailma esimese tuumapommi katsepolügooni lähistel 1945. aastal elanud perekondi ei hoiatatud ohu eest ning nende tuumakatsetuse-tekkelisi tervisekulutusi pole tänini hüvitatud.

Pärast tuumakatsetust on kohalikud elanikud ja nende järeltulijad konsortsiumi väitel kannatanud vähktõbede ja muude haiguste käes, kuid föderaalvalitsus on nende kannatused tähelepanuta jätnud.

New Mexico osariigi vähkkasvajate andmebaasi New Mexico Tumor Registry juhataja Chuck Wiggins on nentinud, et vähktõbede valdavus Tularosa piirkonnas pole kõrgem kui mujal osariigis. Vähktõved on tema osutusel kogu New Mexocos üheks juhtivatest surmapõhjustest.

Koostöös Santa Fe kogukonna sihtasutuse Santa Fe Community Foundation algatusega New Mexico Health Equity Partnership kasutati andmete koondamisel aruandesse umbes 800 kogukondlikku terviseuuringut ja kaht kogukondlikku fookusgrupp-uuringut.

Uuringud hõlmasid ajalooliselt Ladina-Ameerika põlisrahvastest elanikkonnaga Tularosa küla ja nelja New Mexico osariigi maakonna elanikke. Piirkonna elanike esindusühendus nõuab, et New Mexico osariigile laiendataks föderaalne seadus, mis näeb ette kompensatsiooni maksmise tuumarelvakatsetuste lähikonna elanikele.

Trinity tuumapommikatsetus viidi läbi paigas, kus praegu asub White Sandsi monument, nn Manhattani projekti raames. Manhattani projekt oli II maailmasõja aegne ülisalajane tuumarelva arendamise programm, mida juhiti toona salajasest Los Alamose linnast New Mexico osariigis.

Piirkonna elanikud ei saanud teada, et seal katsetati tuumarelvi enne, kui USA heitis tuumapommid Hiroshima ja Nagasaki linnadele Jaapanis ning sõda läbi sai.