Prantsuse ametiühingud on pikka aega survestanud, et selline seadus vastu võetaks, kuna nad väidavad, et tänu digitaalsele tehnoloogiale ning töötajate hõlpsale kättesaadavusele on inimesed sunnitud töötama väljaspool tavapärast tööaega.

Mõningad ettevõtted on juba pannud paika reeglid, mille järgi töötajad töötundide välisel ajal oma töökoha arvuteid ja muid digivahendeid üldse kasutada ei saagi. On ka selliseid firmasid, mis lülitavad õhtuks ja ööks meilisüsteemi sootuks välja.

Prantsuse tööhõivet puudutav seadusandlus on läbimas mitmeid muutusi ning e-kirju puuduv määrustik on vaid osa sellest. Töötajaile ebameeldiva poole pealt tehti aga näiteks eelmisel aastal inimeste vallandamine ja ületundide eest saadava tasu vähendamine tööandjatele varasemast oluliselt lihtsamaks. Selle muudatuse tulemusena toimusid mitmed streigid. 35-tunnine töönädal on riigis paigas alates aastast 2000, ent erinevad reformid on sedagi reeglit aja jooksul pehmendanud ja mõnedele tööstusharudele on lubatud spetsiaalsed erandid.