Oluline on nähtavasti jälgida, et hoog otsa ei saa:
Juhul kui saan on juba vees, on vaja erilisi võtteid: