NSDUH kogub andmeid tubaka, alkoholi ja ka muude keelatud või mitte keelatud mõnuainete tarvitamise kohta, ühtlasi uurivad nad ka vaimse tervise küsimusi.

Uuringus leiti, et kanepi suitsetamine kasvas vanusegrupis 50+ (ehk baby boomerite põlvkonna esindajate seas, kes sündisid 1946-64) sel ajavahemikul tervelt 71 protsendi võrra.

Kasvu saab osalt mõistagi seostada sellega, et paljudes USA osariikides on kanepi tarvitamine viimaste aastate jooksul legaliseeritud. Lisaks arvavad uurijad teise põhjusena, et paljud pärast Teist maailmasõda sündinud inimesed, kes kuuekümnendate lõpus vastandkultuuri viljelesid ja juba tollal kanepiga sina peal olid - näiteks toonased hipid - on lihtsalt nüüd eakaks saanud ja kasvatavad seega vanemate kanepitarvijatate arvu märkimisväärselt.

Uuringu kaasautor Joseph Palamar ütleb, et ehkki eakate tarvitajate number on tõusnud, pole tema isiklikul hinnangul muretsemiseks erilist põhjust: "On tõenäoline, et vanemad inimesed on vähemalt natukenegi kogenud ning seetõttu on risk, et nad endale või teistele liiga teeks, madal."

Ent see, kas ja kui palju eakate kanepisuitsetamine nende tervisele mõju avaldab, on veel detailselt uurimata.

Vanusegrupis 50-64 oli kasv 57,8 protsenti, ent eakamate seas kasvas see lausa 250 protsendi võrra, kuigi üldiselt oli nende hulgas kanepi tarvitamine vähem levinud.

Suurem jagu küsitletuist arvas, et suitsetamist piirata pole väga põhjust ning igakuine või -nädalane kanepimahv ei tee tervisele suurt kahju. Nii mõnigi neist kasutas kanepit meditsiinilisel põhjusel. Tõsi, mõned eakate seast hindasid üheks suuremaks võimalikuks ohuks, mis suitsetamisega kaasas võib käia, kukkumist.