Laias laastus ei kasuta USA-s ja Kanadas ristmikel suunatuld umbes neljandik juhtidest. Reavahetuste puhul samas suunas sõites on statistika märksa hullem.

Ja peamised põhjused, miks mõningad juhid suunatuld sisse ei lülita, on Reidi blogi põhjal siis järgmised:

1. Läheduses pole teisi juhte

John Sullivan Michigani ülikooli transpordiuuringute instituudist ütleb, et juhid käituvad üldiselt paremini, kui kaasliiklejaid on palju. Üksinda teel olles näib suunanäitamine mõttetu.

2. Pööratakse paremale

Kanadas aastal 2013 tehtud uuringust nähtub, et juhid on märksa altimad suunamärguannet andma siis, kui sooritatakse vasakpööret. Harold Faw Trinity Westerni ülikoolist teatab, et tervelt 94,8 protsenti juhtidest Briti Columbia osariigis näitasid vasakpööret tehes suunda. Parempöörde tegemisel oli suunanäitamise protsent madalam, kõige kasinamalt näitasid paremale pöörates suunda pikappide juhid - vaid 74%.

3. Eessõitja ei näidanud suunda

Faw leidis samas uuringus, et suunatule kasutamine on nii heas kui halvas mõttes justkui nakkav - kui eessõitja näitab suunda, teeb seda tõenäoliselt ka järgmine juht.

4. Oled sõidukiterivis viimane

Juhid, kes sõitsid pikema rivi lõpus, olles eelneval autol üsna tihedalt sabas, näitasid umbes 7 protsenti väiksema tõenäosusega suunda kui need, kes olid rivi eesotsas.

5. Suunatuld on piin välja lülitada

Esimene selline suunatuletehnoloogia, mis tule pärast pööret ise välja lülitas, loodi juba 1940ndail. Ent see lahendus ei pruugi alati töötada, näiteks siis, kui vaid sõiduridu vahetatakse. Kindlustusfirma Response viis kümme aastat tagasi läbi küsitluse, milles 17 protsenti juhtidest (ehk peaaegu iga viies) teatasid, et nad ei lülita suunda sisse seepärast, et hiljem võivad nad unustada selle välja lülitada.

6. Põnevus

Autoinsener Richard Ponziani sõitis koduosariigis Ohios Daytonis ringi terve aasta, et inimeste suunatuleharjumusi jälgida. Ta vajas andmeid paari oma suunatuld puudutava patendi jaoks. Ponziani leidis, et peaaegu pooled 2000 registreeritud reavahetusest toimusid ilma suunamärguandeta. Vabandusi ja põhjendusi oli igasuguseid - 42 protsenti küsitletuist ütlesid, et polnud aega, 23 protsenti põhjendasid seda laiskusega ja tõepoolest, nii õudne ja ohtlik kui see ka pole - 7 protsenti juhtidest teatasid, et nad ei näidanud suunda seepärast, et selle tegemata jätmine "lisab sõitmisesse põnevust".