Külm sõda mõjus Nõukogude Liidu liikmesriikidele majanduslikult vägagi koormavalt, kuna paljud talupojad suunati tööstussektoritesse ning kolhooside toodang läks riigile, jättes suure osa elanikkonnast defitsiidi kätte virelema, tihtipeale polnud põllumeestel seemneviljagi, rääkimata isiklikest varudest.

Kuigi 1952. aasta hindade alandamise otsuse näol oli tegemist juba viiendaga, polnud poest midagi selle raha eest osta. Tegemist oli riigi silmis rahupoliitika arendamisega ning rahvale taheti jätta muljet hoolivast ning mõistvast riigivõimust. Tegelikkuses aga rahvas ei võitnud hindade alandamisest suurt midagi.

Vaata videost, kuidas serveeriti rahvale uut hindade alandamise määrust!