Uuringu tulemused ilmusid ajakirjas Social Neuroscience. Kui 19 mormoonilt paluti, et nad "tunnetaksid püha vaimu", reageeris nende aju just samamoodi, nagu kokkupuute puhul erinevate mõnuainete või meeldivate tegevustega. Samas - uuringu valim oli väga väike, mistõttu ei tasu sellest liiga palju välja lugeda. Seega on ehk vähe tõendeid kindlalt kirjeldamaks, missugune näeb aju välja "jumaliku kaifi" tingimustes.

Kõik 19 katses osalenud mormooni olid nooremad kui 40 aastat, 7 neist naised ja 12 mehed ja enda väitel oli tegu pühendunud usklikega. Mormoonid valiti seetõttu, et nende usupraktikas on sügavad religioossed kogemused ja "vaimu" kohaoleku tunnetamine väga olulisel kohal ning seda praktiseeritakse sageli. Kõik katsealused olid lisaks töötanud aasta või paar täiskohaga misjonäridena.

Inimeste ajusid uuriti magnetresonantstomograafiga ning neile näidati samaaegselt erinevaid pilte ja videosid, mis mormooni usuga tihedalt seotud - usujuhtide esinemisi, Piibli ainetel valminud videosid ja muud. Kõik tunnistasid, et tundsid kokku tund aega väldanud katse usule pühendatud etappide ajal sama, mida põhjaliku teenistuse ajalgi - rahu ja soojust, ühtsust jumalaga. Paljud olid testi lõpuks lausa pisarais.

Ajuskaneerimine näitas, et mormoonidel aktiviseerus religioosse kogemuse ajal aju piirkond nimega nucleus accumbens ehk niinimetatud "tasukeskus." "Tasukeskust" stimuleerivad ka narkootikumid, rämpstoit ja seks ning see keskus mängib olulist rolli mõnuhormooni dopamiini väljastamisel.

Teadlased palusid ühtlasi, et katsealused vajutaksid sel hetkel, kui nad tundsid end vaimselt tippu tõusmas, üht nuppu. Selgus, et aktiivse ajutegevuse kõrgpunkt oli 1-3 sekundit enne nupuvajutust. Ka pulss tõusis ja hingamine muutus sügavamaks.

Seega - kui katsealused mõtlesid oma päästjale, oma perega igavesti taevas koos viibimisele ja muule säärasele, reageerisid nende kehad ja ajud füüsiliselt, nentis uurija Michael Ferguson. Teised ajupiirkonnad, mis aktiviseerused, olid näiteks otsmikusagar, mis on seotud hinnangute ja vaimsete väärtustega ning ka need aju piirkonnad, mis on seotud tähelepanu ja keskendumisega.

Uuring viidi läbi Utah` ülikoolis. Juhtivteadur Jeff Anderson ütles, et alles praegu hakatakse mõistma, missugune on aju roll kogemustes, mida religioosseid inimesed kirjelavad kui vaimseid, jumalikke või üleloomulisi. Alles viimase paari aastaga on ajuskaneerimise tehnoloogia arenenud sinnamaale, et aastatuhandeid õhus olnud küsimustele saab loota praktilisi, neuroloogiast lähtuvaid vastuseid.