Enim püramiide asub nimelt Egiptuse naaberriigis Sudaanis. Seal on teadaolevaid püramiide 200 ja 255 vahel, Egiptuses on 138 püramiidi.

Sudaani püramiidid pole sugugi ehitatud lõunasse eksinud muistsete egiptlaste poolt, vaid nende autoriks on ühe hoopis teise iidse tsivilisatsiooni esindajad. Need ehitati Kushi kuningriigi päevil. See riik asus Niiluse kaldail aastast 1070 e. Kr kuni aastani 350.

ScienceAlert kirjutab, et kushid hakkasid püramiide ehitama umbes viissada aastat oma põhjanaabritest egiptlastest hiljem. Nad kasutasid püramiide samal otstarbel, nii egiptuse kui kushi püramiidid olid mõeldud kõrge staatusega inimeste viimaseks puhkepaigaks.

Kushi püramiidid näevad teistsugused välja, olles märksa kitsamad ja järsemate külgedega. Samuti on need väiksemad - kui keskmise egiptuse püramiidi kõrguseks on 138 meetrit, siis kushi püramiidide kõrgus jääb kuue ja kolmekümne meetri vahele. Enim neist asub muistse Meroë linna aladel, mis jääb tänapäeva Sudaani keskpunkti lähedale. Seal on umbes 200 püramiidi, millest võib järeldada, et kunagi oli tegu võimsa metropoliga.

Paljud küsimused kushi tsivilisatsiooni kohta on veel vastuseta, näiteks pole teada, kui kaua üht püramiidi ehitati, mis sai tsivilisatsioonist endast ja kas püramiide ehitati sarnaselt egiptlaste omadega?

Ka maailma suurim püramiid ei asu tegelikult Egiptuses. See on hoopis Mehhikos Cholulas. Et selle nõlvad on rohtunud, näeb see välja pigem nagu tavaline mägi, ent tegelikult on tegu asteegi jumalusele Quetzalcoatlile pühendatud templiga. Arvata võib, et tuule- ja õppimisjumal poleks kuigi rahul sellega, kui teaks, et tema pühamu otsas asub tänapäeval katoliku kirik.