Kangur juhtis ühingus seni Eesti komiteed, ta on ka Eesti Geograafia Seltsi president.

"Minu üks peamisi ülesandeid on harmoniseerida tegevusi rahvuslike komiteede ja nende alliansi ning Future Earth Euroopa keskuse vahel," lausus Kangur. "Teisalt on vaja tõhustada kommunikatsiooni ja koostööd rahvuslike komiteede vahel, et üheskoos leida lahendusi jätkusuutlikkuse valdkonna globaalsetele väljakutsetele."

Üleilmseid küsimusi ei saa Kanguri väitel lahendada teadlased üksi. Sellise mastaabiga probleemidele leitakse lahendusi vaid tihedas koostöös otsustajate, ettevõtjate ja ülikoolides töötavate õpetlaste vahel nii kohalikul kui globaalsel tasandil.

"Just neile "suurtele" küsimustele pühendame järgmise aasta sügisel Tallinnas toimuva kõrgetasemelise konverentsi," sõnas värske esimees.

Future Earth ehk Tuleviku Maa on 2015. aastal loodud teadlaste koostööplatvorm, mille eesmärk on kümne aasta jooksul arendada ja edendada jätkusuutliku arengu teaduslikku poolt.

Võrgustik hõlmab teadlasi erinevatelt aladelt, nii ökolooge kui ka insenere, nii õigusteadlasi kui ka humanitaare.

Tuleviku Maa tegevused on tihedalt seotud erinevate ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide ja rahvusvaheliste kokkulepetega.

Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse põhitegevus on loodusteaduslikud alusuuringud loodusteaduste ja tehnika ning bio- ja keskkonnateaduste valdkondades, mille uuringutulemusi juurutatakse teadus-arendus­projektides.