Otseülekannet ürituselt vaata siit:
http://player.mind.ee/kvyoa/live/?file=JuhtKonv2016

Konverentsi eesmärk on edendada interdistsiplinaarset diskussiooni sõjaväeliste juhtide arendamise baas- ja täiendusõppes ning igapäevases teenistuses. Konverentsil käsitletakse nii tegeväelaste kui ka reservväe ja Kaitseliidu vabatahtlike juhtide arendamisega seonduvat.

Rahvusvahelisel juhtimiskonverentsil astuvad üles külalisesinejad Suurbritanniast, Saksamaalt, Soomest, Šveitsist ja Iisraelist, kes arutlevad tegev- ja reservohvitseride ning allohvitseride juhiomaduste ning oskuste arendamise erinevate meetodite kasutamise efektiivsuse üle baas- ja täiendõppes ning igapäevases teenistuses.

Juhtimiskonverentsi päevakava

17.11.2016 KVÜÕA aulas

08.45–09.15 Tervituskohv
09.15–09.35 Avasõnad Konverentsi moderaator ja KVÜÕA ülem
09.35–10.15 Eesti (KV ja KL) sõjaväeliste juhtide arendamise süsteem. A.Ermus MSc
10.15–10.55 Osalise teenistusajaga vabatahtlikule sõjaväelisele juhile suunatud juhtimisõppe disain Kaitseliidu näitel. Hr E. Reinhold. KL kooli pealik
10.55–11.35 Juhtide arendamine ohvitseride baasõppes Poola sõjaväeakadeemia näitel. LTC A. Lis
11.35–12.20 UK sõjaväeliste juhtide arendamise süsteem (fookus elukutselised, pikaajaline kogemus ja coaching). LTC Justin F Barry
12.20–13.20 Lõuna
13.20–14.05 Soome sõjaväeliste juhtide arendamise süsteem (fookus ajateenijate/reservväelaste sõjaväeliste juhtide arendamisel). Vesa Nissinen PhD
14.05–14.50 Šveitsi sõjaväeliste juhtide arendamise süsteem (fookus ajateenijate/reservväelaste sõjaväeliste juhtide arendamisel). Hubert Annen PhD
14.50–15.10 Kohvipaus
15.10–15.55 Iisraeli sõjaväeliste juhtide arendamise süsteem (fookus ajateenijate/reservväelaste sõjaväeliste juhtide arendamisel). Eyal Ben-Ari PhD
16.00–16.45 Paneeldiskussioon

Konverentsi seminarigruppide päevakava 18.11.2016 (klassiruumid täpsustuvad)

08.30–09.50 Nooremohvitseride juhtimisoskuste arendamine teenistuses. V. Nissinen PhD / LTC J.Barry
08.30–09.50 Reservjuhtide (ajateenijad) valik ning arendamine ja juhioskuste alalhoidmine. H.Annen PhD
09.50-10.30 Kohvipaus
10.30–12.10 Organisatsioonisisesed eeldused sõjaväelaste juhtide arendamiseks. LTC A.Lis
10.30–12.10 Kaasaegse keskkonna nõuded juhtide arendamisele. E. Ben-Ary PhD
12.10–13.00 Lõuna