Ministeeriumi liiklusstatistika büroo leidis, et lennukompaniide endi põhjustatud probleemid olid mullu süüdi rohkem kui 323 000 viivituses ja kokku umbes kolmandikus viivitustele kulunud ajast.

Taoliste probleemide hulgas on näiteks arvutisüsteemi rikked, puudujäägid hoolduses ja mehaanilised rikked ning probleemid meeskonna töögraafikute kooskõlastamisega.

Süüd sai halva ilma, näiteks lume- või äikesetormide kaela ajada vaid viiel protsendil hilinemisjuhtudest, mis mõjutasid kokku u 36 000 lendu.

Ehkki reisijaid võib pahandada tõik, et nii paljudes edasilükatud startides on roll lennukompaniidel, annavad need arvud tegelikult märku positiivsetest arengutest.

2000. aastate algupoolel moodustasid ilmastikupõhised viivitused nimelt poole kogu viivitustele kulunud ajast.

Viimase kahe aasta jooksul on vastav näitaja langenud eriti tempokalt, mis viitab sellele, et lennukompaniid saavad ohtlike ilmade trotsimisega üha paremini hakkama.

Kui noodsamad kompaniid saaksid edaspidi hakkama ka muude tegevuste senisest parema haldamisega, ei pruugiks lennureisimine tulevikus enam sugugi närvesööv lõbu olla.