Viisaastakuplaani näol oli tegemist riikliku majanduse planeerimisega viie aasta jooksul ning oma kõnes rõhutab ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Eduard Päll selle täitmise üllasust. Samuti toob ta esile "suurt ajaloolist ülesannet" ning soovib jaksu ja tervist selle plaani vennalikuks täitmiseks koostöös teiste liiduriikidega!

ENSV plakat 40ndatest aastatest

Kuna viisaastakuplaan oli Nõukogude Liidu majanduse selgroog, oli selle täitmine riigijuhtidele esmatähtis. Esimene viisaastakuplaan täideti koguni aasta varem, mistõttu hiljem survestati veel paremate tulemuste saavutamiseks rahvast üha enam - meeletul hulgal propagandat ning hirmupoliitikat pidi aitama kiiremini eesmärgini jõuda.

Vaata videost, kuidas motiveeris Eduard Päll rahvast oma uusaastakõnes!