Empaatia on võime tajuda teiste inimeste emotsioone, tundmusi, tundeid ja vajadusi. Empaatia ei ole päris sama mis kaastunne, aga empaatiavõime on teatud määral kaastunde eeltingimuseks.

Empaatial on tavakasutuses ka teine tähendus - see tähendab seda, kui emotsionaalselt ülitundlik inimene tajub teiste emotsioone ja tunnetab neid enda omadena, muutudes näiteks kurbade seas kurvaks ja konflikti tajudes ärritunuks. Empaatia vastandeiks on sadism ja kahjurõõm.

Olgu lisatud, et tegelikult on suurem jagu maailma maid uuringus sellised, mille kohta mingeid andmeid koguda või analüüsida võimalik ei olnud. Pingereas on 63 riiki, mis on maailma maade koguarvust umbes kolmandik. Nagu juureslolevalt kaardilt näeb, ei oma Michigani teadlased praktiliselt mingit ülevaadet sellest, milline on Aafrika maade empaatiatase. Ka uurimismeetodi usaldusväärsus võib mõningaid küsitavusi tekitada - nimelt oli tegu inglisekeelse veebiküsitlusega.

ScienceAlert vahendab, et kokku analüüsiti 104 365 inimest ja leiti, et Ecuadoris, Saudi Araabias ja Peruus elavad kõige empaatiavõimelisemad inimesed maailmas. Esikümnes olid veel Taani, Araabia Ühendemiraadid, Lõuna-Korea, USA, Taiwan, Costa Rica ja Kuveit.

Kõige madalamad empaatiaskoorid olid Leedu, Venetsueela, Eesti, Poola ja Bulgaaria elanikel, Leedu skoor oli sealjuures kõige madalam.

Michigani ülikooli teadlased ütlesid igatahes, et tegu on seni suurima sellelaadse uuringuga, mis kultuurilised erinevused empaatias kokku võtab. Erinevate standardiseeritud testide küsimuste põhjal koostatud küsitluses uuriti inimeste empaatilisust, peamisi iseloomujooni, sotsiaalsust, individualismi, enesehinnangut ja heaolutunnet. Uuriti seda, kui rahul inimesed on oma eluga ja mil määral nad aitavad neid, kes on elus kehvemal järjel.