Liikluskindlustuse fondi andmetel on ilma liikluskindlustuseta sõidukeid Eestis tuhandeid – omanik vahetub, aga uus ei vormista liiklusregistris autot enda nimele.

Liikluskindlustuse leping lõppeb sõiduki ajutisel kustutamisel liiklusregistrist. Viimane toimub automaatselt, kui inimene teatab Maanteeametile sõiduki võõrandamisest ja uus omanik ei ole viie tööpäeva jooksul esitanud taotlust sõiduki oma nimele vormistamiseks.

Samuti kustutatakse sõiduk automaatselt liiklusregistrist, kui sõiduk kuulutatakse tagaotsitavaks.

Liikluskindlustuse fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul tuleb teadmatusest liikluskindlustuseta sõitmist liiga tihti ette.

"Inimene ostab sõiduki, kuid jätab selle oma nimele vormistamata. Sõiduki eelmine omanik teavitab Maanteeametit ning sõiduk kustutatakse registrist ja jääb liikluskindlustuseta. Sõiduki omandanud isik tihti ei teagi, et kasutab registreerimata ja liikluskindlustuseta sõidukit."

Ka peale liisingult sõiduki väljaostmist jääb sõiduk tihti oma nimele vormistamata. Tagajärg on taas sama - sõiduk kustutatakse registrist ja jääb kindlustuseta. Sõiduki ümber registreerimine on selle omandanud isiku kohustus.

Potsepa sõnul on sõiduki oma nimele vormistamata jätmisel kaks peamist põhjust - hoitakse riigilõivu pealt raha kokku või peetakse sõiduki oma nimele vormistamist sisulise tähtsuseta asjaajamiseks.

"Selline kokkuhoid võib väga kulukaks osutuda. Registreerimata, sh ajutiselt registrist kustutatud ja liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest võib politsei teha juhile trahvi.

Kui liikluskindlustuseta sõidukiga põhjustatakse kahju, nõutakse väljamakstud hüvitis kindlustuseta sõiduki omanikult või juhilt tagasi," selgitab LKF-i esindaja.

LKF palub sõiduki omandanud isikutel sõiduk oma nimele vormistada. Kes pole seda teinud ja kelle sõiduk on seetõttu registrist kustutatud, peab selle oma nimele vormistama ja sõlmima liikluskindlustuse lepingu.

Lepingu sõlmimiseks pöörduge kindlustusandja poole. Sobiva kindlustusandja saate mugavalt valida LKF-i kalkulaatori abil.

LKF saadab vastava meeldetuletuse 1800-le sõidukiomanikule. Siiski ei tohiks sõidukiomanikud jääda meeldetuletust ootama. Igaüks saab kontrollida oma sõiduki liikluskindlustuse kehtivust LKF-i vastava päringu abil.

LKF on liikluskindlustuse seaduse alusel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamine ülesanne on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ja hallata liikluskindlustuse registrit. LKF hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukiga tekitatud kahjud.

LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja hüvitusorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF-i juures tegutseb ka liikluskindlustuse lepitusorgan.