Iga-aastastel Jaapani kaitsejõudude õppustel Fuji mäe jalamil igatahes harjutati prooviks, kuida on riigi võime mõnd vaenlase kätte läinud saart tagasi võtta. Selleks kasutati üksusi nii maa-, mere- kui ka lennuvägedest, õppustel osales 2400 meest (ja ilmselt ka naist), 80 sõidukit, 60 kahurit või suurtükki ja 20 lennuvahendit. Õppustel oli küll ka 27 000 pealtvaatajat.

Õppuste legendi järgi tuli tagasi võtta üks kaugel asuv saar, mida ümbritsevaid väljamõeldud laevu tulistasid F-2 hävitajad, helikopterid tegid luurelende üle saare, soomukid toimetati kohale, vaenlase objekte tulistati enne täiemahulist soomusrünnakut, kasutades ka riigi uusimaid tanke Tüüp 10.

Fuji mäe jalamit on õppusteks kasutatud juba 1966. aastast, eelmised neli aastat on legendi kohaselt kaitstud rünnatavat saart, nüüd siis mindi sellist saart ka tagasi võtma.

Venemaa ei pea küll Kuriilidel istudes veel kartma, aga õppuste signaal oli selgelt suunatud Hiinale, kes on mõnd aega ähvardanud teisel pool Ida-Hiina merd paiknevaid asustamata saarekesi Jaapanilt jõuga üle võtma hakata.