Mitmed uuringud kinnitavad tõsiasja, et autoõnnetused on noorte inimeste surmapõhjusena esikohal kogu maailmas. Võrreldes kogemustega juhtidega on just noortel Euroopas kaks korda suurem tõenäosus autoõnnetuses surma saada, kirjutab Accelerista.com.

Euroopa Liidu surmapõhjuste värske statistika, mis võtab aluseks 2012. aastal kogutud andmed, näitab, et liiklusõnnetuste põhjustatud suremuskordaja on meestel 40,8% ja naistel 43,8% võrra vähenenud.

Teede turvalisuse uuring, mis valmis Euroopa Komisjoni tellimusel, tõdeb, et alates 2014. aastast on liiklussurmade arv taas väikestviisi kasvanud, riskigrupis on kogenematud noored juhid ja jalakäijad.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel hukkus maailmas 2012. aastal 1,3 miljonit alaealist. Üleilmselt on kolm levinumat alaealiste surma põhjust liiklusõnnetused, HIV ja AIDS ning enesetapp.

Ka Eestis on tehtud statistikat ning taas leiame noore inimese kõige tõenäolisemalt hukkumas liiklusõnnetuse või muu õnnetuse läbi.

VIKATIMEES NIIDAB SUVEL JA NÄDALAVAHETUSTEL

Euroopas moodustavad 18-24-aastased 8% kogu rahvastikust, kuid koguni 15% autoõnnetustes hukkunutest. Suvel muutub olukord hullemaks: siis moodustab see vanuserühm lausa 21% kõigist liiklussurmajuhtumitest.

Uuring toob välja, et just suvel hukkub maanteedel rohkem 18-24-aastaseid kui ühelgi teisel aastaajal. Nädalapäevadest on ohtlikumad reede, laupäev ja pühapäev – sel ajal on teedel rohkem liiklust ning paljud noored sõidavad nädalavahetust veetma.

Riskikäitumine on sealjuures võtmeteguriks. Statistika kohaselt sai aastatel 2004-2013 kogu Euroopas autoõnnetustes surma 62 000 noort inimest.

Vastavalt Euroopa liiklusohutusameti andmetele on noorte autojuhtidega juhtunud liiklusõnnetuste peamisteks põhjusteks puudulik liikluse ja teeolude jälgimine, keelatud ainete mõju all, stressiseisundis või muudest teguritest häiritud autojuhtimine.