Nagu ikka, on küsimusi 20 ja igaühel juures neli vastusevarianti. Ajavahemik ulatub antiikajast kuni 20. sajandini, ehkki põhirõhk on kusagil seal 15.-16. sajandi kandis.